Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Výskum dynamiky vegetácie horských smrečín na území Nízkych Tatier - sledovanie zmien od krajiny po mikrostanovište

«»
Prípona
.pdf
Typ
prezentácia
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
18,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11352
Posledná úprava
28.11.2018
Zobrazené
3 049 x
Autor:
tulak
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod

• Dynamika veget vegetácie - zmeny veget vegetácie cie
• Rozdielna časováa priestorová úroveň skúmania týchto zmien
• Rôzne „prípady“ vegetačnej dynamiky
• fluktuácia, „gap“, „patch“, cyklická sukcesia, regeneračná sukcesia (vander MAAREL 1996; PICKETT, CADENASSO 2005)
• malý a veľký vývojový cyklus (KORPEĽ1989, MÍCHAL 1999)
• zmeny súcyklickéale zároveňaj smerové... (sekulárna sukcesia, sukcesia po pastve a pod.)


Kľúčové slová:

NAPANT

Nízke Tatry

Dynamika vegetácie

chronosekvencie

Horské smrečiny

Jasenianska dolina

Srdiečko

NPR Ďumbier

PR Martalúzka

Pramene Čierneho VáhuObsah:
 • Úvod
  Špecifikácia problému
  Objekty súčasného výskumu na úrovni maloplošnej dynamiky
  Hlavné metodické prístupy výskumu prízemnej vegetácie lesa
  Cieľ výskumu
  Výskumný dizajn
  Spracovanie dát
  Charakteristika lokalít
  ...
  ...
  ...

Zdroje:
 • GLONČÁK, P. 2007: Príspevok k metódam hodnotenia dynamiky vegetácie na príklade horských smrečín Nízkych Tatier. In: E. Križová, K. Ujházy (eds.): Dynamika, stabilita a diverzita lesných ekosystémov. TU vo Zvolene, Zvolen. ISBN 978-80-228-1821-6, p. 15-23.
 • GLONČÁK, P. 2008: Využitie historických leteckých snímok pri stratifikácii horských lesov (kritérium prirodzenosti štruktúr pri výskume dynamiky lesnej vegetácie). Ozbrojené sily a študenti - seminár pri príležitosti 15.výročia založenia Topografického ústavu, Banská Bystrica 13.3. 2008.
 • GLONČÁK, P. 2008: Dynamika vegetácie horských smrečín 7. vegetačného stupňa [Projekt dizertačnej práce], depon in: Katedra fytológie, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, 32 pp. (bez príloh).