Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Vypracované štátnicové otázky - Konštrukcia automobilov

«»
Prípona
.pdf
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42601
Posledná úprava
06.01.2014
Zobrazené
2 449 x
Autor:
marek599
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované komplet všetky otázky z predmetu Konštrukcia automobilov pre štud. program Servis a opravy automobilov. Každá otázka na jednu A4 max. na dve aj s obrázkami, grafmi a podbrobými schémami.

1. Def. - rozumieme jednak činnosť, ktorej výsledkom je mechanický pohyb a tak isto aj zariadenie, ktoré túto činnosť uskutočňuje.
Nazýva sa Hnacie ústrojenstvo (HU) a to sa skladá:
a.) Zdroj energie (Z)
b.) Prenosové ústrojenstvo (PR)
c.) Pojazdové ústrojenstvo (PO)
Základné prvky zabezpečujúce funkcie pohonov
1. Konvertor (prevodník) - mení jednu energiu na druhú, pričom sa v ňom žiadna energia neakumuluje. Výstupná energia je mechanická - motor, ak elektrická al. tlaková - generátor.
2. Akumulátor - uchováva energiu na určitú dobu a potom ju s určitou účinnosťou vracia späť do systému
3. Transformátor - mení vzájomný pomer dvoch základných zložiek výkonu na vstupe a výstupe. Forma energie sa pri tom nemení a ani v ňom neakumuluje. Transformácia prebieha v PU, pričom mení vzájomný pomer rýchlosti otáčania a momentu.
4. Transmisia - prenáša energiu z jedného miesta na druhé a prípadným vetvením, bez zmeny a akumulácie napr. hriadele.

Rozdelenie pohonov
Podľa umiestenia zdroja energie voči vozidlu:
1. Závislý pohon - vozidlo pre svoj pohyb odoberá energiu zo zdroja umiesteného mimo vozidla. Využíva sa u koľajovej dopravy s pohonom el. energiou. Energia sa privádza do vozidla zberačom z trolejového vedenia.
2. Nezavislý pohon - vozidlo si zásobu energie vezie so sebou. Po jej spotrebovaní sa nositeľ energie (palivo) doplňuje na určených miestach. Vozidlo je prísne viazané na konkrétne
...


Kľúčové slová:

servis

opravy automobilov

konštrukcia automobilovObsah:
 • 1. Def. pohonov MV (motorových vozidiel), základné prvky zabezpečujúce funkcie pohonov. Rozdelenie a označenie pohonov.
  2. Všeobecná definícia motora. Definícia spaľovacích motorov. Základné rozdelenie, schematické znázornenie, účel a opis hlavných častí priestových spaľovacích motorov.
  3. Schématické znázornenie a princíp činnosti štvortaktných a dvojtaktných piestových spaľovacích motorov. Charakteristické objemy a základné parametre spaľovacích motorov.
  4. Účel a význam jednotlivých sústav piestových spaľovacích motorov. Charakteristika, schematické znázornenie , hlavné časti a princíp činnosti palivovej sústavy piestových spaľovacích motorov.
  5. Charakteristika, schematické znázornenie, hlavné časti a princíp činnosti chladiacej a mazacej sústavy piestových spaľovacích motorov.
  6. Wankelov motor. Jeho charakteristika, schematické označenie, opis hlavných častí a princíp činnosti. Význam hybridného pohonu, jeho charakteristika a schematické znázornenie.
  7. Možnosti zvyšovanie výkonu spaľovacích motorov. Dôvody preplňovania, spôsoby preplňovania a usporiadanie preplňovania spaľovacích motorov.
  8. Sústava síl a momentov spôsobiacich na vozidlo. Prenos tangenciálnej sily medzi kolesom a vozovkou. Adhézna sila, faktory ovplyvňujúce veľkosť veľkosť adhéznej sily a jej vplyv na pohyb motorového vozidla.
  9. Prevodové ústrojenstvo motorového vozidla, jeho charakteristika, význam a základné rozdelenie. Schematické znázornenie a popis prevodového ústrojenstva dvoj a trojnápravového automobilu.
  10. Charakteristika, účel a základné rozdelenie spojky. Princíp činnosti a schematické znázornenie jednokotúčovej pružinovej trecej spojky a lamelovej trecej spojky. Časové zopnutie spojky a určenie momentu prenášaného spojkou.
  11. Charakteristika, účel a základné rozdelenie prevodoviek. Hlavné časti, konštrukcia , schematické znázornenie a princíp činnosti mechanických prevodoviek. Určenie rozsahu prevodových stupňov. Spôsoby radenia prevodových stupňov. Variátory.
  12. Charakteristika, účel a základné rozdelenie prídavných prevodoviek. Konštrukčné usporiadanie prídavných prevodoviek a ich schematické znázornenie.
  13. Charakteristika, účel a základné rozdelenie rozvodoviek. Stály prevod rozvodovky - jeho charakteristika, účel a základné rozdelenie.
  14. Charakteristika, účel, požiadavky a základné rozdelenie diferenciálov. Schematické znázornenie systematického kužeľového diferenciálu. Základné vlastnosti diferenciálu. Základné vlastnosti diferenciálu. Kinematické pomery rýchlosti kolies pri prejazde zatáčkou.
  15. Charakteristika, účel, použitie a požiadavky kladené na spojovacie a spojovacie kĺbové hriadele. Hriadele s meniacou sa dĺžkou. Kĺby, ich význam, základné rozdelenie, použitie a schematické znázornenie.
  16. Charakteristika a základné členenie podvozku automobilov. Charakteristika, základné rozdelenie a schematické znázornenie rámov motorových vozidiel, požiadavky na nich kladené.
  17. Charakteristika náprav motorových vozidiel, ich základné funkcie, požiadavky na nich kladené a základné rozdelenie. Všeobecný popis, konštrukcia a schematické znázornenie jednotlivých druhov náprav motorových vozidiel.
  18. Charakteristika vozidlových kolies a pneumatík, ich rozdelenie, hlavné časti, konštrukcia, použitie a schematické znázornenie. Základné druhy používaných ráfikov.
  19. Charakteristika a účel pruženia. Druhy pružín, ich hlavné časti a schematické znázornenie. Tlmiče pruženia, ich jednotlivé druhy, charakteristika a konštrukcia. Rozdelenie systémov pruženia podľa miery ich riadenia.
  20. Charakteristika a požiadavky kladené na riadenie motorových vozidiel. Spôsoby, základné a hlavné časti riadenia, schematické znázornenie riadenia tuhej a výkyvnej nápravy základných druhov prevodu riadenia. Geometria riadených kolies. Posilňovače riadenia.
  21. Brzdy motorových vozidiel, ich charakteristika, účel a základné rozdelenie. Schematické znázornenie, hlavné časti a činnosť kolesovej čeľusťovej a kotúčovej trecej brzdy. Účel a použitie hydraulických a pneumatických brzdových sústav. Spôsoby zapojenia dvojokruhovej ovládacej sústavy.
  22. Sily brzdiace pohyb vozidla. Etapy brzdenia, priebeh brzdnej sily a spomalenia v procese brzdenia. Dráha brzdenia, priebeh brzdnej sily a spomalenia ako funkcia dráhy. Proti blokovacie regulačné systémy.
  23. Charakteristika, účel a základné požiadavky na automobilové karosérie. Základné druhy karosérii motorových vozidiel, ich charakteristika, použitie a schematické znázornenie.
  24. Charakteristika, účel a základné rozdelenie elektrických zariadení mobilnej techniky. Charakteristika, hlavné časti, konštrukcia a opis činností zdrojov elektrického prúdu.
  25. Charakteristika, hlavné časti , konštrukcia a opis spotrebičov elektrického prúdu, elektrickej inštalácie a výstroje motorového vozidla.