Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Sústruženie, charakteristika, kinematika, upínanie obrobkov a nástrojov pri sústružení, geometria reznej hrany a plôch nástrojov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41035
Posledná úprava
03.12.2012
Zobrazené
4 300 x
Autor:
richard.kusy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Sústruženie

Pri sústružení sa obrobok otáča okolo svojej osi a nástroj sa posúva v smere tejto osi pri obrábaní plôch valcových,alebo kolmo na túto os pri obrábaní plôch čelných - rovinných.Ak sa os otáčania a smer posuvu pretínajú a zvierajú uhol menší ako 90°,urobený tvar je kužeľ.Iný spôsob výroby rotačných pôch na sústruhu je zapichovací.Používame pri ňom nôž,ktorý má reznú hranu tvaru površky požadovaného tvaruplochy súčiastky.Ak napríklad rezná hrana má tvar úsečky rovnobežnej s osou otáčania x,dostaneme úzku valcovú plochu,ak s osou y,dostaneme úzke medzikružie,ak zviera s osou x uhol alfa,dostaneme krátky kužeľ s vrcholovým uhlom 2alfa.Ak rezná hrana má tvar plynulej alebo lomenej čiary,dostaneme tvarové plochy.Keď to konštrukcia nástroja dovoľuje,smer posuvu noža môže byť ľubovoľný,čo závisí od konštrukcie stroja. 

Kľúčové slová:

sústruženie

sústužnické nástroje

upínanie nástrojov pri sústružení

geometria reznej hranyObsah:
 • Obsah
  1 Sústruženie
  1.1 Jednotlive druhy sústruženia
  2 Sústužnické nástroje
  2.1 Rozdelenie sústružníckych nástrojov
  2.2 Ostrenie sústružníckych nástrojov
  3 Upínanie nástrojov pri sústružení
  4 Upínanie obrobkov pri sústružení
  4.1 Špecíalne druhy upnutia
  5 Geometria reznej hrany
  5.1 Uhly sústružnického noža
  6 Geometria plôch nástroja
  6.1 Vplyv výškového nastavenia noža na rezné uhly
  7 Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Ing. Ladislav Herbanský, CSc.: Technológia výroby a obrábanie, Bratislava, Alfa-Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1979
 • Prof.Ing. Ján Buda, Dr.Sc., Prof.Ing. Ján Sonček,CSc., Doc.Ing. Karol Vasilko, CSc.:Teória obrábania, Bratislava, Alfa- Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1983
 • Prof.Ing. Ján Buda, CSc., Doc.Ing. Ján Békés, CSc.:Teoretické základy obrábania kovov, Bratislava, Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, 1967