Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Vypracované otázky na skúšku z Náuky o materiáloch

«»
Prípona
.docx
Typ
testy
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
7,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42590
Posledná úprava
04.01.2014
Zobrazené
3 011 x
Autor:
ana.studena-brozova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Definícia materiálu a jeho základné atribúty, rozdelenie materiálov podľa chemického a štruktúrneho zloženia.
Materiál je látka, z ktorej je možné určitým technologickým procesom vyrobiť výrobok s požadovanými vlastnosťami - tvarovými a funkčnými.
Rozdelenie materiálov z hľadiska chemického a štruktúrneho:
Kovy
Kompozity
Keramika

2. Vlastnosti materiálov (vymenovať, definovať a uviesť minimálne 2 príklady).
Mechanické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri pôsobení vonkajšieho silového zaťaženia / tvrdosť, pružnosť, pevnosť, húževnatosť /
Elektrické - vlastnosti vyjadrujú reakcie materiálu pri privedení elektrického potenciálu / elektrická vodivosť, supravodivosť /
Tepelné - vlastnosti vyjadrujú reakciu materiálu na privádzané teplo / tepelná kapacita, tepelná vodivosť, tepelná rozťažnosť /
Magnetické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa materiálu v magnetickom poli / diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, curieho teplota /
Optické - vlastnosti sa prejavujú pri interakcii so svetlom / index lomu, lesk /
Akustické - vlastnosti / rýchlosť šírenia zvuku v materiáli /
Degradačné - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri interakcii s prostredím vedúcu k negatívnej zmene ich vlastností / odolnosť voči korózii, opotrebeniu /
Technologické - vlastnosti vyjadrujú správanie sa pri spracovaní technológiami spracovania / zvariteľnosť, prekaliteľnosť, tvárniteľnosť /

3. Kovy a ich zliatiny (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
Materiály tvorené kombináciou kovových prvkov, prípadne kovových a nekovových prvkov. Majú kovovú väzbu a tomu zodpovedajúce vlastnosti:
...

Kľúčové slová:

nauka o materiáloch

väzby

tavenie

štruktúry zliatinObsah:
 • 1. Definícia materiálu a jeho základné atribúty, rozdelenie materiálov podľa chemického a štruktúrneho zloženia.
  2. Vlastnosti materiálov (vymenovať, definovať a uviesť minimálne 2 príklady).
  3. Kovy a ich zliatiny (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
  4. Keramika (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
  5. Polyméry (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
  6. Kompozity (definovať, uviesť typické vlastnosti a minimálne 2 príklady).
  7. Definícia atómu, štruktúra atómu. Definícia molekuly.
  8. Bohrov model atómu.
  9. Kvantovo-mechanický model atómu
  10. Kvantové čísla (definovať a aké hodnoty nadobúdajú).
  11. Energetické stavy elektrónov (vrstvy, podvrstvy). Tvary orbitálov pre jednotlivé podvrstvy.
  12. Elektronegativita (definovať, uviesť rozsah hodnôt a určiť prvok s najvyššou a najnižšou hodnotou elektronegativity).
  13. Chemická väzba (definovať, vysvetliť silovú a energetickú bilanciu
  14. Kovalentná väzba (definovať, uviesť podmienky vzniku, nakresliť princíp, uviesť základné vlastnosti).
  15. Iónová väzba (definovať, uviesť podmienky vzniku, nakresliť princíp, uviesť základné vlastnosti).
  16. Kovová väzba (definovať, uviesť podmienky vzniku, nakresliť princíp, uviesť základné vlastnosti).
  17. Van der Waalsova väzba (definovať, uviesť podmienky vzniku, nakresliť princíp, uviesť základné vlastnosti).
  18. Materiály s neusporiadanou štruktúrou (definovať, uviesť vlastnosti a príklady).
  19. Materiály so štruktúrou usporiadanou na krátke vzdialenosti (definovať, uviesť vlastnosti a príklady).
  20. Materiály so štruktúrou usporiadanou na dlhé vzdialenosti (definovať, uviesť vlastnosti a príklady).
  21. Kryštálová mriežka, elementárna bunka, uzlový bod (definovať a znázorniť graficky). Parametre kryštálovej mriežky.
  22. Kryštalografické sústavy (vymenovať, znázorniť graficky, určiť parametre).
  23. Bravaisove elementárne bunky (vymenovať, graficky znázorniť).
  24. Kubická priestorovo centrovaná mriežka (znázorniť graficky mriežku a usporiadanie atómov vo vrstvách, uviesť parametre).
  25. Kubická plošne centrovaná mriežka (znázorniť graficky mriežku a usporiadanie atómov vo vrstvách, uviesť parametre).
  26. Hexagonálna mriežka (znázorniť graficky mriežku a usporiadanie atómov vo vrstvách, uviesť parametre).
  27. Definícia kryštalografického smeru. Postup určenia Millerovhoindexu smeru.
  28. Definícia kryštalografickej roviny. Postup určenia Millerovhoindexu roviny.
  29. Mriežková porucha (definovať). Burgersov vektor (definovať, graficky znázorniť).
  30. Bodové mriežkové poruchy (vymenovať, graficky znázorniť).
  31. Čiarové mriežkové poruchy (vymenovať, graficky znázorniť).
  32. Plošné mriežkové poruchy (vymenovať, graficky znázorniť).
  33. Priestorové mriežkové poruchy (vymenovať, graficky znázorniť).
  34. Medzifázové hranice precipitátov (vymenovať, graficky znázorniť).
  35. Monokryštály a polykryštály (definovať a graficky znázorniť).
  36. Difúzia (definovať a graficky znázorniť priebeh).
  37. 1. a 2. Fickov zákon (definovať, uviesť vzorec, graficky znázorniť).
  38. 2. Fickov zákon - platí v prípade, ak sa koncentrácia v bode x mení v čase (nestacionárny stav):
  39. Mechanizmy difúzie (vymenovať, graficky znázorniť).
  40. Vplyv materiálu na priebeh difúzie (vymenovať).
  41. Sústava, zložka, fáza (definovať, uviesť druhy).
  42. Druhy sústav (definovať, vymenovať, graficky znázorniť). Hume-Rotheryho faktory.
  43. Tuhý roztok (definovať, vymenovať druhy, graficky znázorniť).
  44. Intermediálna fáza (definovať, vymenovať druhy).
  45. Kryštalizácia čistého kovu a zliatiny (popísať, graficky znázorniť). Gibbsov zákon fáz (definovať).
  46. Mechanizmus kryštalizácie (popísať, graficky znázorniť).
  47. Vznik zárodkov pri kryštalizácii - nukleácia.
  48. Rast zárodkov pri kryštalizácii.
  49. Fázové premeny v kovoch a zliatinách v tuhom stave (definovať, vymenovať druhy).
  50. Difúzne fázové premeny.
  51. Bezdifúzne fázové premeny.
  52. Austenitizácia (definovať, popísať mechanizmus).
  53. Premeny pri rozpade austenitu (vymenovať, graficky znázorniť).
  54. Perlitická premena (definovať, popísať priebeh, výsledná štruktúra).
  55. Bainitická premena (definovať, popísať priebeh, výsledná štruktúra).
  56. Martenzitická premena (definovať, popísať priebeh, výsledná štruktúra).
  57. Diagramy rozpadu austenitu.
  58. Vplyv prvkov na tvar a polohu diagramov rozpadu austenitu.
  59. Tepelné spracovanie ocelí (definovať, tepelný cyklus, vymenovať druhy).
  60. Žíhanie (definovať, popísať priebeh, vymenovať druhy).
  61. Kalenie (definovať, popísať priebeh, vymenovať druhy).
  62. Popúšťanie (definovať, popísať priebeh, vymenovať druhy).
  63. Chemicko-tepelné spracovanie (definovať, popísať priebeh, vymenovať druhy).
  64. Cementovanie (definovať, popísať priebeh).
  65. Nitridovanie (definovať, popísať priebeh).
  66. Tepelno-mechanické spracovanie (definovať, popísať priebeh, vymenovať druhy).

Zdroje:
 • Učebné materiály
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko