Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Prehľad výrobných zariadení na výrobu DSG prevodoviek

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
5,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39657
Posledná úprava
02.03.2012
Zobrazené
1 693 x
Autor:
pali6666
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Táto bakalárska práca je zameraná na prehľad výrobných zariadení, strojov na výrobu nových 6 a 7 stupňových DSG prevodoviek. Ako prvý je uvedený rozbor konštrukčného prevedenia DSG prevodoviek s popismi a základnými funkčnými parametrami. Ďalej je popísaný princíp fungovania jednotlivých prevodových stupňov, obmedzenie DSG prevodoviek a hodnotenia pri skúšobných testoch. Primárnu časť tvoria technologické možnosti výrobných strojov a technické parametre výrobných zariadení na výrobu ozubených kolies prevodovky a prevodovej skrine. V závere je hodnotenie v zmysle pokynov pre vypracovanie záverečnej Bc. práce a to – logika fungovania radenia prevodových stupňov v závislosti na otáčkach a zaťažení motora.

Kľúčové slová:

DSG prevodovka

výroba ozubené kolesa

obrábanie

stroje

liatie

CNCObsah:
 • Zoznam obrázkov 9
  Zoznam tabuliek 11
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Slovník termínov 13
  Úvod 14
  1 DSG prevodovka 15
  1.1 Konštrukčné riešenie DSG prevodovky 15
  1.2 Princíp činnosti 20
  1.3 Obmedzenia konštrukcie DSG prevodovky 23
  1.4 Hodnotenie DSG pri testoch 24
  2 Výrobné zariadenia na výrobu ozubených kolies a prevodovej skrine DSG prevodovky 27
  2.1 Obrábacie centrá na výrobu ozubených kolies a ozubenia 30
  2.1.1 Zvislá odvaľovacia obrážačka OAH 50 CNC 5 od firmy TOS 30
  2.1.2 Zvislá odvaľovacia frézovačka OFA 75 CNC 6 od firmy TOS 31
  2.1.3 Stroj H 250 CDM od firmy SAMPUTENSILI 33
  2.1.4 Stroj H 900 od firmy SAMPUTENSILI 36
  2.2 Výrobné zariadenia na výrobu prevodovej skrine DSG prevodovky 39
  2.2.1 Automatizované pracovisko tlakového liatia 43
  2.2.2 Nízkotlakový liací stroj NTL III od firmy REALISTIC 44
  2.2.3 Tlakové liace stroje radu TL5, TL6 od firmy ELAP 47
  3 Záver 52
  Zoznam použitej literatúry 54
  Prílohy 56

Zdroje: