Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Štúdium vybraných kompozitných návarov v podmienkach abrazívneho opotrebenia

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
10,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5610
Posledná úprava
08.11.2017
Zobrazené
4 039 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Zvyšujúce sa nároky a požiadavky na materiály v priemysle, ale aj iných odvetviach si žiada skúmať a vytvárať nové materiály s podstatne lepšími a vyhovujúcejšími vlastnosťami ako majú doterajšie materiály. Vytváranie a používanie nových progresívnych materiálov je jeden zo základných smerov zvyšovania kvality výroby. Ľudia už dávno prišli na to, že možnosti materiálov tzv. „starého typu“ sa už vyčerpali. Jedným z výsledkov výskumu sú aj materiály „nového typu“, nazývané kompozitné materiály.
Kompozitné materiály nás prakticky obklopujú všade dookola. Sú to skoro všetky prírodné ale aj stavebné hmoty (drevo, betón, železobetón), aj keď sa používali ešte pred zavedením samotného pojmu kompozitné materiály. Požiadavky súčasnej doby nás nútia k prudkému rozvoju nových hlavne kompozitných materiálov založených na báze kaučukov a plastov, z ktorých je tvorená matrica a na extrémne pevných, pružných a odolných vystužujúcich vláknach zo skla, uhlíka, bóru, ocele alebo keramiky.
Asi jedinou z nevýhod kompozitných materiálov, ktorých význam vo všetkých oblastiach rastie je ich druhotné spracovanie a využitie.

Vzhľadom na širokú škálu výroby, použitia a zloženia kompozitných materiálov by sa dalo rozsiahle diskutovať o všetkých týchto otázkach. Mojím cieľom je stručne rozobrať problematiku rozdelenia a výroby kompozitných povlakov a zamerať sa na kompozitné povlaky s kovovou matricou pri rôznych spôsoboch ich výroby a ich odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu. Je však isté, že tak rozsiahlu problematiku ako sú kompozitné povlaky, ich výroba a odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu nemôžem vyčerpať rozsahom tejto práce. Preto sa zamerám len na pár vybraných vzoriek, ktoré budem porovnávať v odolnosti proti abrazii.

Kľúčové slová:

kompozit

kompozitný povlak

opotrebenie

abrazívne opotrebenie

zváranieObsah:
 • ÚVOD -6-
  1 LITERÁRNY PREHĽAD SÚČASNÝCH POZNATKOV -7-
  1.1 KOMPOZITNÉ MATERIÁLY -7-
  1.1.1 Definície kompozitných materiálov -7-
  1.1.2 Rozdelenie kompozitných materiálov -8-
  1.1.3 Polymérne kompozity -9-
  1.1.4 Kompozitné materiály s keramickou matricou -10-
  1.1.5 Kompozitné materiály s kovovou matricou -10-
  2 KOMPOZITNÉ POVLAKY -12-
  2.1 Rozdelenie kompozitných povlakov -12-
  2.2 Spôsoby vytvárania kompozitných povlakov -14-
  2.3 Spôsoby vytvárania keramicko-kovových kompozitných povlakov -16-
  2.4 Tvorba kompozitných povlakov elektrolytickým a chemickým vylučovaním -16-
  2.5 Tvorba kompozitných povlakov termickým striekaním -16-
  2.6 Tvorba kompozitných povlakov napekaním -17-
  2.7 Tvorba kompozitných povlakov naváraním -18-
  2.7.1 Naváranie elektrickým oblúkom -18-
  2.7.2 Naváranie elektrotroskové -20-
  2.7.3 Plazmové naváranie -20-
  2.7.4 Naváranie laserom -21-
  2.7.5 Indukčné naváranie -21-
  2.7.6 Odporové naváranie -21-
  2.7.7 Naváranie plameňom -22-
  2.7.8 Naváranie trením -22-
  2.8 VZÁJOMNÉ PÔSOBENIE ČASTÍC V KOMPOZITNÝCH POVLAKOCH -23-
  2.9 OPOTREBENIE -27-
  2.9.1 Mechanizmy opotrebenia -29-
  2.9.2 Abrazívne opotrebenie -29-
  2.9.2.1 Vplyv vlastností abrazíva na opotrebenie -30-
  2.9.2.2 Tvar abrazívnych častíc -31-
  2.9.2.3 Vplyv klznej rýchlosti na abrazívne opotrebenie -32-
  2.9.2.4 Vplyv tvrdosti a pevnosti na abrazívne opotrebenie -32-
  2.10 MATERIÁLY ODOLNÉ VOČI ABRAZÍVNEMU OPOTREBENIU -33-
  2.10.1 Vplyv štruktúry na odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu -34-
  2.10.2 Skúšanie materiálov proti abrazívnemu opotrebeniu -34-
  2.10.3 Zariadenie na skúšky materiálov proti abrazii -36-
  2.10.3.1 Popis zariadenia -36-
  2.10.3.2 Technické údaje prístroja -36-
  2.10.3.3 Skúšobná vzorka -37-
  2.10.3.4 Brúsne plátno -37-
  2.10.3.5 Spôsob vyhodnocovania skúšky -37-
  2.11 ZÁVER LITERÁRNYCH POZNATKOV -39-
  3 NÁVRH EXPERIMENTÁLNEHO PROGRAMU -40-
  3.1 Predmet experimentálneho programu -40-
  3.2 Popis prípravy vzoriek -40-
  3.3 Metodika skúšania -50-
  4 VYHODNOTENIE EXPERIMENTÁLNEHO PROGRAMU -51-
  4.1 Meranie mikrotvrdosti -51-
  4.2 Meranie makrotvrdosti -53-
  4.3 Mikroštruktúra -56-
  4.4 Skúšky opotrebenia -62-
  5 DISKUSIA K VÝSLEDKOM -65-
  ZÁVER -67-
  Použitá literatúra -68-

Zdroje:
 • BAREŠ, R. A. Kompozitní materiály.: SNTL - Nakladatelství Technické Literatury, N. P., Praha 1988
 • SOKČOVSKÝ, P., PALČEK, P., KONEČNÁ, R., VÁRKOLY, L. Konštrukčné materiály. Žilina: Žilinská univerzita, 2000
 • POŠTA, J., HAVLÍČEK, J., ČERNOVOL, M. I.: Renovace strojních součastí. SVÚM a.s. - ČTS, Praha 1998
 • SOKČOVSKÝ, P., BOKÚVKA, O., KONEČNÁ, R., TILLOVÁ, E.: Náuka o materiály pre odbory strojnícke. EDIS Vydavateľstvo - ŽU, 2001
 • PTÁČEK, L., a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, s.r.o., Praha, 2002
 • PANCL, J. a kol.: Kompozitné materiály. Conmmat Praha, 1992
 • BLAŠKOVITŠ, P., SUKUBOVÁ, I., KASALA, M.: Zváranie 2004.: ISBN 80-89088-34-1
 • ADAMKA, J., PETRÍKOVÁ, G.: Vplyv štruktúry na odolnosť proti abrazívnemu opotrebeniu. Intertribo 93
 • KAŠEEV, B. H.: Abrazívnoe rozrušenie tverdych tel. Akademia nauk SSSR 1970
 • ADAMKA, J., TURŇA, M.: Špeciálne technológie. SVŠT Bratislava 1984
 • BLAŠKOVITŠ, P., BALLA, J., DZIMKO, M.: Tribológia. Alfa Bratislava 1990