Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Stroje a zariadenia pre obrábanie vysokotlakovým prúdom vody

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
22 x
Veľkosť
1,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5107
Posledná úprava
18.08.2017
Zobrazené
2 455 x
Autor:
janyka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technológia vodného lúča sa stáva v poslednom období tak širokospektrálnou s množstvom mnohých aplikácií, že použitie termínu „obrábanie “ vodným lučom je prinajmenšom na mieste. V zahraničí je preto táto technológia pomenovaná ako Water Jet Machining (WJM). Široké aplikačné spektrum je dané najmä univerzálnosťou tejto technológie a ekologickými vlastnosťami. Univerzálnosť WJM spočíva v možnosti obrábania širokého sortimentu materiálov. V oblasti strojárskeho, automobilového či leteckého priemyslu je tento sortiment materiálov definovaný použitím a vlastnosťami a je „konečný“. Pričom v oblasti baníctva, stavebníctva a pod. je sortiment obrábaných materiálov s najrozličnejšími fyzikálnymi a pevnostnými vlastnosťami takmer „nekonečný“. Existuje veľký počet druhov hornín (od sypkých málo súdržných a dobre obrobiteľných cez plasticky málo pevné a obrobiteľné až po veľmi pevné a ťažko obrobiteľné), rôznych typov betónov (liate, vibrované, striekané, armované a nearmované, drôtované atď.) s rôznou abrazívnosťou a odporom voči obrábaniu. Keďže proces obrábania je ešte stále viac-menej založený na empirických poznatkoch najmä z hľadiska stanovenia optimálnych rezných parametrov a vzhľadom na široký sortiment materiálov s „neznámymi“ fyzikálnymi a pevnostnými charakteristikami je potrebné, aby boli univerzálnejšie, zahrňujúce možnosť použitia širokej kombinácie parametrov obrábania. Pri obrábaní materiálov v baníctve či stavebníctve sa stretávame väčšinou s požiadavkou spracovať tieto materiály priamo v teréne, čo je z pohľadu možností či hmotnosti jediná možnosť. Aby sme dokázali vyhovieť aj týmto požiadavkám hydraulické zariadenia na obrábanie vodným lúčom sa vyrábajú mobilné, poháňané vzhľadom na vysoké výkony najmä dieselovými motormi.

Kľúčové slová:

obrábanie vodným lúčom

rozdelenie

konštrukcia

hydrogenerátory

vodný lúčObsah:
 • 1. ÚVOD str. 2
  2. OBRÁBANIE VODNÝM LÚČOM str. 3
  2.1 Použitie str. 3
  2.2 Rozdelenie str. 5
  2.3 Hlavné výhody str. 6
  3. KONŠTRUKCIA str. 8
  3.1 Konštrukcia zariadení na rezanie vodným lúčom str. 8
  3.2 Konštrukčné riešenie multiplikátorov str. 10
  3.3 Konštrukcia vysokotlakových agregátov na WJM str. 11
  3.3.1 Hydrogenerátory str. 11
  3.3.2 Piestové čerpadlá str. 11
  3.3.3 Hydraulické agregáty na WJM str. 12
  3.4 Konštrukcia zariadení na čistenie vodným lúčom str. 13
  4. PARAMETRE VODNÉHO LÚČA str. 15
  5. VÝROBCOVIA str. 16
  5.1 Firma PTV, spol. s r. o. str. 16
  5.2 Firma HaWe systems, spol. s r.o. str. 23
  6. ZÁVER str. 26
  7. POUŽITÁ LITERATÚRA str. 27

Zdroje:
 • Krajný, Z.: Vodný lúč v praxi. Knižná publikácia, EPOS Bratislava, 1998
 • Krajný, Z.: Konštrukcia vysokotlakových hydraulických zariadení na obrábanie vodným lúčom. In. Vysokotlakový vodní paprsek v kamenoprůmyslu a stavebnictví, AVČR Ostrava, 1994,
 • Krajný, Z.: Čistenie odliatkov a odstraňovanie otrepov vysokotlakovým vodným lúčom (WJM), Časopis TECHNIKA, vydavateľstvo Techpark Žilina, 2006
 • Krajný, Z.: Konštrukcia zariadenia na WJM. Časopis TECHNIKA, vydavateľstvo Techpark Žilina, 2006
 • Krajný, Z.: Použitie vodného lúča v technickej praxi. Časopis TECHNIKA, vydavateľstvo Techpark Žilina, 2006
 • Krajný, Z.: Vysokotlakové agregáty na čistenie a rezanie vodným lúčom v stavebníctve. In.: Stavebný trh, Časopis o stavbároch a stavebníctve, Group B&P Martin, 2006
 • Krajný, Z.: Spôsoby delenia materiálov. Časopis TECHNIKA, vydavateľstvo Techpark Žilina, 2006