Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

HSLA ocele a ich využitie v špeciálnej technike

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46632
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
1 377 x
Autor:
Martin320
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod

S vývojom spoločnosti posledných 50 rokov je úzko spojený s mobilitou takmer všetkých obyvateľov. Automobilový priemysel tvorí až 50 % celosvetovej produkcie. Logické je. že jednotlivé firmy sa snažia vyrábať s vysokou kvalitou pri čo najnižších nákladoch na výrobu.

Mikrolegované ocele sú výborným príkladom skúmania inžinierov v metalurgických oceliarňach pre použitie týchto materiálov v bežnom priemysle.
Efektivita mobilnej techniky v špeciálnej technike ale taktiež aj v automobilovom priemysle narástla na vysoký vývoj a rozvoj nových strojov, ktoré sa stali vo viacerých prípadoch súčasťou každodenného života. Ultra pevné ocele označované UHSLA sú veľmi dôležitým druhom používaných materiálov v strojárstve. Tieto materiály našli uplatnenie všade tam. kde je požadovaná vysoká tvrdosť, dobrá húževnatosť, výborne vlastnosti zvaritelnosti a taktiež vysoká odolnosť voči korózií. Tieto ocele sa v dnešnej modernej dobe používajú na konštruovanie žeriavov, rôznych nosných častí nákladných vozidiel, ale v neposlednom rade sú používané na konštrukciu viacerých vojenských prostriedkov ako sú napr. vojenské ochranné kontajnery, kde sú vyžadované omnoho vyššie kvalitatívne parametre ako len u bežných automobilov. Môžeme konštatovať, že HSLA ocele sú neodmysliteľnou súčasťou strojárskej výroby.

Kľúčové slová:

HSLA ocele

mikrolegované ocele

nízkolegované ocele

WELDOX

HARDOX

DOMEXObsah:
 • Obsah
  Zoznam obrázkov -9-
  Zoznam tabuliek -10-
  Zoznam skratiek a značiek -11-
  Slovník termínov -12-
  Úvod -13-
  1 Definícia a základné rozdelenie HSLA ocelí -14-
  1.1 HSLA - Vysokopevné nízkolegované ocele -14-
  1.2 História mikrolegovaných ocelí -15-
  1.3 Mikroleaované ocele dnes -16-
  1.4 Rozdelenie HSLA ocelí -18-
  1.5 Sprievodné prvky -19-
  1.6 Nízkolegované perlitické ocele -20-
  1.7 Využitie HSLA ocelí v priemysle -21-
  2 Metódy spevňovania HSLA ocelí -22-
  2.1 Spevnenia optimálne -22-
  2.2 Precipitačné vanádové spevnenie -22-
  2.3 Riadené valcovanie -23-
  2.4 Rozdelenie HSLA ocelí podľa legujúcich prvkov -23-
  2.4.1 Ocele nízkolegované - Nióbové -23-
  2.4.2 Nízkolegované ocele vanádové legované nióbom -23-
  2.4.3 Vanád - dusíkové mikrolegované ocele -24-
  2.4.4 Titánové nízkolegované ocele -24-
  2.5 Dvojfázové ocele - (Dual Phase)................................................................... 26
  2.6 Kované HSLA ocele -26-
  2.7 Spracovanie nízkolegovaných ocelí -27-
  2.8 Vlastnosti zvariteľnosti HSLA ocelí -27-
  2.8.1 Tavné zváranie -27-
  2.8.1.1 Pôsobenie mikroleeúr na ta\*né zváranie -28-
  3 Výroba, vlastnosti a použitie vybraných druhov UHSLA ocelí -28-
  3.1 Vybrané druhy ultrapevných ocelí -28-
  3.2 OCELE ARMOX -29-
  3.2.1 ARMOX 440T -30-
  3.2.2 ARMOX500T -31-
  3.3 Oceľ WELDOX -33-
  3.3.1 Základné vlastnosti ocele WELDOX -33-
  3.3.2 WELDOX 900. WELDOX 960 -36-
  3.3.3 WELDOX 1100 -37-
  3.4 Oceľ HARDOX- základné vlastnosti -38-
  3.4.1 HARDOX 400 -38-
  3.4.2 HARDOX 450 -39-
  3.4.3 HARDOX 500 -40-
  3.4.4 HARDOX 600 -40-
  3.5 Oceľ DOMEX -41-
  3.5.1 Akosť ocele DOMEX a mechanické vlastnosti -41-
  Záver -43-
  Zoznam použitej literatúry -44-
  Pľílohv -45-

Zdroje:
 • SKOČOVSKÝ, P a kol. Náuka o materiáli pre odbory strojnícke 2. vyd. Ţilina: EDIS, 2006. 349s
 • BENEŠ, A. a kol. Náuka o kovech vyd. Praha: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1982. 355s
 • PLUHAŘ, J., KORITTA, J. Strojirenské materiály. SNTL/ALFA Praha, 1987. 562s
 • KOUTSKÝ, J. Slitinové oceli pro energetické strojírenství vyd. Praha: SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1981. 337s