Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Technológia 3 - Technologický postup výroby rotačnej súčiastky - variant 1

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42321
Posledná úprava
20.08.2013
Zobrazené
3 730 x
Autor:
xxmiloss
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technologický postup pre kusovú výrobu zadanej rotačnej súčiastky  (variant 1). Práca obsahuje určenie rezných podmienok pre 8 vybraných operácií a tiež výrobný výkres.

Text zadania: Vypracujte technologický postup pre kusovú výrobu zadanej súčiastky. Vyrábať budeme na bežne dostupných obrábacích strojoch.

1. Rozbor úlohy:
Opis súčiastky:
Technologický postup budem vyhotovovať pre rotačnú súčiastku. Jedná sa o čap s niekoľkými odstupňovanými vonkajšími plochami, s drážkami, dvoma závitmi M3 a s ryhovanými plochami pre uchopenie rukou. Okrem plôch s vyznačenou drsnosťou Ra0,8 sa pre ostatné plochy požaduje drsnosť Ra3,2. Vzhľadom na tvar a rozmery súčiastky je obtiažné umiestniť strediace jamky, pre brúsenie na hrotovej brúske, preto sa budú plochy s vyznačenou drsnosťou vyrábať veľmi jemným sústružením, ktoré umožňuje takúto drsnosť dosiahnuť (Ra0,8 – stredná hospodárna, SK). Delenie materiálu sa zabezpečí pásovou pílou, vačsina operácií bude prebiehať na univerzálnom sústruhu s výnimkou vŕtania dier a rezania závitov, ktoré sa vykonajú na stĺpovej vŕtačke. Po dokončení sa rozmery skontrolujú posuvným meradlom a tolerovaný priemer medzným kalibrom s predpísanou toleranciou. Budeme vyrábať 50 ks....
...

Kľúčové slová:

technologický postup

kusová výroba

rezné podmienky

výrobný výkres

polotovar

tyč

výrobný technologický postup

DWGObsah:
 • 1. Rozbor úlohy
  - Opis súčiastky
  - Použité stroje
  - Použitý prípravok
  - Použité nástroje
  - Použité meradlá

  2. Návrh polotovaru, materiálu a delenie
  - Počet kusov
  - Materiál
  - Výpočet prídavku:
  - Priemer polotovaru
  - Dĺžka polotovaru
  - Volím polotovar
  - Celkový počet tyčí

  3. Rámcový technologický postup

  4. Výrobný technologický postup

  5. Určenie rezných podmienok pre vybrané operácie

  6. Výrobný výkres súčiastky

  Použitá literatúra

Zdroje:
 • VÁVRA, Pavel a kol. Strojnícke tabuľky: pre SPŠ strojnícke. 2. prepracované vydanie 1997. Bratislava: Alfa-press, 1982. ISBN 80-88811-59-7.