Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Kybernetika - termoelektrický systém snímania teploty

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8811
Posledná úprava
26.04.2018
Zobrazené
3 834 x
Autor:
peter162
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základom merania neelektrických veličín pomocou elektrických metód je premena meranej neelektrickej veličiny na veličinu mieronosnú - elektrickú. Mieronosná veličina v prevodníku musí spĺňať nasledujúce podmienky:

1. musí byť v jednoznačnom funkčnom vzťahu k meranej veličine
2. musí byť ľahšie merateľná než pôvodná meraná veličina

K tomuto účelu sa používa celý rad fyzikálnych javov a poznatkov umožňujúcich tento prevod sprostredkovať. Po premene meranej veličiny na veličinu meraciu je táto ďalej upravovaná a konečne meraná vhodným elektrickým prístrojom ciachovaným v jednotkách meranej veličiny, príslušným spôsobom zaznamenané či použité priamo k ovládaniu príslušnej časti stroja.

Semestrálna práca sa venuje problematike snímacieho zariadenia na princípe odporových snímačov. Systém je popísaný formuláciou základných fyzikálnych vzťahov.

Kľúčové slová:

systém

snímač

Wheatstonov mostík

odpor

snímače teploty

merací reťazec

odporové snímačeObsah:
 • Úvod -3-
  1 Princíp usporiadania snímacieho zariadenia -3-
  1.1 Snímač -4-
  1.2 Elektrický merací obvod -4-
  1.3 Vyhodnocovacie členy -4-
  2 Základné vlastnosti meracieho reťazca -5-
  3 Snímače teploty -7-
  3.1 Elektrické teplomery -7-
  3.1.1 Odporové snímače -7-
  3.1.1.1 Kovové odporové snímače -8-
  3.1.1.2 Polovodičové odporové snímače -9-
  3.1.1.2.1 Termistory -9-
  3.1.1.2.2 Pozistory -10-
  3.1.2 Termoelektrické teplomery -10-
  Záver -13-
  LITERATÚRA -13-

Zdroje:
 • Ilkovič, D.: Fyzika II, Alfa, Bratislava, 1970
 • Balda, M., Hanuš B. a kol.: Základy technické kybernitiky, SNTL, Praha, 1976
 • Zehnula, K.: Snímače neelektrických veličín, SNTL, Praha, 1983
 • Ďaďo, S., Kreidl, M.: Měřící převodníky fyzikálních veličin, skriptum ČVUT, Praha, 1990