Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Konštruktívna geometria - offline html stránka

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45973
Posledná úprava
22.06.2015
Zobrazené
1 319 x
Autor:
igor6669
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vákuum, ktoré vzniklo vyškrtnutím deskriptívnej geometrie z učebných osnov mnohých stredných a vysokých škôl vypĺňame primeranou pozornosťou základným premietacím metódam.
V geometrii a vo fyzike sa v posledných desaťročiach najmä vďaka výpočtovej technike skúmajú javy v prírode i spoločnosti metódami kvalitatívne odlišnými od tradičných statických metód. Vznikla fraktálová geometria a teória chaosu. V obsahu nájdete stručný výklad aj o týchto nových teóriách.
Pretože koncepcia viacerých tém vyžaduje primeraný matematický aparát, spätná väzba prispieva k prehĺbeniu matematických poznatkov. Nijako to však nebráni prístupu ku všetkým kapitolám aj používateľovi so skromnejším matematickým vybavením.

Kľúčové slová:

šlabikár

geometria

počítačová grafika

deskriptívna geometria

matematický aparátObsah:
 • 1. Rovinné krivky
  2. Rovinné transformácie
  3. Premietanie
  4. Čiary v priestore
  5. Plochy
  6. Masívy
  7. Transformácie v priestore
  8. Modelovanie kriviek
  9. Modelovanie plôch a masívov
  10. Rovinné oblasti
  11. Geometrické modelovanie
  12. Obrys a viditeľnosť
  13. Fraktály a deterministický chaos

Zdroje:
 • Čižmár, J.: Grupy geometrických transformácií, Alfa Bratislava 1984
 • Devaney, R. L.: An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Redwood City: Addison-Wesley 1989
 • Devaney, R. L.: Chaos, Fractal and Dynamics, Menlo Park: Addison-Wesley 1990
 • Drs, L.: Plochy ve výpočetní technice, SNTL Praha 1984
 • Drs, L.: Matematické metody v počítačové grafice, ČVUT Praha 1990
 • Fanta, J.: Počítačové technologie na kapitálových trzích, Computer Press, Praha 1998
 • Farin, G.: Curves and Surfaces for CADG, Academic Press, New York 1990
 • Gembarovič, J.: Chaos, SPU Nitra 1997