Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46580
Posledná úprava
04.04.2016
Zobrazené
2 934 x
Autor:
lucia.kaclikova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Autor si vybral danú tému produkt, produktový mix, produktové stratégie a produktový rad firmy pretože sa to týka každého z nás a stretávame sa ním každodenne. Je dôležitou súčasťou nášho života ho potrebujeme na uspokojovanie našich potrieb. Produkty ponúkané na trhu zahrňujú materiálne veci, osoby, miesta a myšlienky.

Našu prácu sme rozdelili do rôznych kapitol a podkapitol.
V našej teoretickej časti Vám priblížime ako vzniká rozhodnutie o balení a značení, rozhodovanie o výrobkovom mixe, o výrobkových radoch a nakoniec o rozhodovanie o značke.

V praktickej časti Vám priblížime niekoľko príkladov úspešného Guerilla marketingu.

Kľúčové slová:

Produkt

produktové stratégie

produktový mix

produktový rad firmy

Guerilla marketingObsah:
 • Zoznam ilustrácií a tabuliek -3-
  Úvod -4-
  1 Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí 5
  1.1 Produkt 5
  1.2 Proces tvorby produktovej stratégie 7
  1.3 Produktový mix 8
  1.4 Produktový rad 9
  1.4.1 Životný cyklus výrobku -10-
  1.4.2 Vývoj nového produktu -11-
  1.4.3 Služba ako produkt -13-
  1.5 Príklady úspešného Guerilla marketingu -14-
  2 Cieľ práce, metodika práce a metódy skúmania 14
  3 Výsledky práce 15
  4 Diskusia 16
  Záver 17
  Zoznam bibliografických odkazov 18

Zdroje:
 • SKLENČAR, P., SLÁVIKOVÁ, G. 2011. Marketing. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2011. 36-49 s. ISBN 978-80-89400-28-7
 • KOTLER,P., ARMSTRONG.G., 2007. Marketing. Praha: Grada Publishing v Prahe, 2007. S. ISBN 80-247-0513-3.
 • PATALAS. T. 2009. Guerillový marketing. Praha: Grada Publishing v Prahe, 2009. s. ISBN 978-80-247-2484-3.
 • Zoznam internetových portálov
 • EUROEKONOM. Produkt a produktová stratégia.
 • IBISPARTNER. Marketing.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko