Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 639   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 608   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 12x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 183x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 37x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 73x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 14x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 146x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 5x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Marketingové prostredie - seminárna práca
97,1%
0,1 19x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 37x
Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia
96,8%
0,1 10x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 16x
Environmentálny marketing
96,2%
0,1 13x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 148x
Hilton hotel worldwide marketing
96,2%
0,1 2x
Juvenile s. r. o. - marketingový plán
96,0%
2,2 13x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 6x
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8%
0,1 7x
Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a trhová pozícia
95,7%
0,1 138x
Štruktúra vybraného produktu EASYLOG
95,3%
0,1 30x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 129x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 19x
Udržateľný marketing a udržateľný rozvoj
95,1%
0,2 16x
Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach
95,1%
0,2 90x
Práca na tému Dotazník (marketingový výskum, druhy dotazníkov, výhody, nevýhody, vyhodnotenie atď.)
94,6%
0,5 5x
Marketingová analýza spoločnosti Yves Rocher
94,6%
0,3 7x
Dopytovanie a pozorovanie ako vybrané metódy marketingového výskumu
94,1%
0,1 6x
Marketingová komunikácia
94,0%
0,2 43x
Marketing a marketingová komunikácia
94,0%
0,9 27x
Tvorba komunikačnej stratégie firmy
93,8%
0,8 45x
Marketingový mix mBank
93,6%
0,2 37x
Pštrosia farma - podnikateľský plán
93,6%
0,3 304x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: