Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 611   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 25x
Etika v marketingu (Aristotelova etika, Etika v súvislosti s vývojom peňazí, Etika a podnikanie...)
100,0%
0,1 20x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 190x
Porovnanie využívania nástrojov marketingovej komunikácie u vybraných expresných prepravcov na Slovensku
100,0%
1,0 75x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 13x
Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti
100,0%
1,1 10x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 40x
Marketingová analýza spoločnosti Apple - Prípadová štúdia z marketingu Apple Inc.
100,0%
1,1 12x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 17x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 148x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 16x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 3x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 5x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 11x
Slovenské Aerolínie - Marketingový plán
98,3%
0,8 6x
Apple - seminárna práca + prezentácia z marketingu
98,1%
12,7 14x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 43x
Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.
97,4%
0,2 81x
Marketing (charakteristika, ciele, marketingový mix...)
97,4%
0,1 0x
Marketingový plán - NABYMAX, s.r.o.
97,2%
0,3 25x
Marketingové prostredie - seminárna práca
97,1%
0,1 23x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 39x
Produkt ako nástroj marketingu
96,9%
0,3 2x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 16x
Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia
96,8%
0,1 10x
Hilton hotel worldwide marketing
96,2%
0,1 2x
Environmentálny marketing
96,2%
0,1 13x
Marketing Nay elektrodomu
96,2%
0,3 20x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 162x
Juvenile s. r. o. - marketingový plán
96,0%
2,2 17x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 7x
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8%
0,1 7x
Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a trhová pozícia
95,7%
0,1 149x
Štruktúra vybraného produktu EASYLOG
95,3%
0,1 30x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 133x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 22x
Udržateľný marketing a udržateľný rozvoj
95,1%
0,2 16x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: