Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 547   projektov
4 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 601   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 36x
Hodnotenie a výber dodávateľov v podniku Doprastav, a.s., Zvolen
100,0%
1,2 11x
Využitie public relations ako súčasti komunikačného mixu vo vybraných farmaceutických podnikoch
100,0%
0,2 182x
Analýza príčin negatívnych postojov zákazníkov k reklame priameho marketingu
100,0%
2,5 20x
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 24x
Distribúcia a distribučná politika - seminárna práca
99,5%
0,2 12x
Analýza predaja nástrojmi priameho marketingu
99,2%
2,6 145x
Marketingový informačný systém - prezentácia
98,8%
0,2 11x
Slovnaft - analýza marketingovej stratégie
98,8%
0,7 2x
Produkt, produktové stratégie, produktový mix, produktový rad firmy Príklady úspešného Guerilla marketingu
98,8%
0,2 4x
Vývojové fázy marketingu - semestrálna práca
98,6%
0,1 2x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 10x
Marketingový mix vo vybranom podniku
97,8%
1,6 36x
Cena v marketingu - legislatíva v oblasti cien
97,1%
0,1 2x
Marketingové prostredie - seminárna práca
97,1%
0,1 19x
Starostlivosť o zákazníka a udržanie si zákazníka
97,0%
0,1 35x
Analýza marketingového makroprostredia a mikorprostredia
96,8%
0,1 10x
Fiktívna firma "Animal Travelling"
96,8%
1,8 15x
Seminárna práca - Marketingová komunikácia
96,2%
0,1 145x
Environmentálny marketing
96,2%
0,1 13x
Hilton hotel worldwide marketing
96,2%
0,1 2x
Juvenile s. r. o. - marketingový plán
96,0%
2,2 11x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 6x
Platobná karta ako nástroj platobného styku, druhy platobných kariet a ich význam
95,8%
0,1 7x
Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a trhová pozícia
95,7%
0,1 136x
Štruktúra vybraného produktu EASYLOG
95,3%
0,1 29x
Marketingový prieskum trhu v konkrétnej firme
95,2%
4,7 129x
Cena a cenová politika
95,2%
0,1 18x
Udržateľný marketing a udržateľný rozvoj
95,1%
0,2 16x
Najnovšie trendy v organizačných štruktúrach
95,1%
0,2 89x
Práca na tému Dotazník (marketingový výskum, druhy dotazníkov, výhody, nevýhody, vyhodnotenie atď.)
94,6%
0,5 5x
Dopytovanie a pozorovanie ako vybrané metódy marketingového výskumu
94,1%
0,1 6x
Marketingová komunikácia
94,0%
0,2 42x
Marketing a marketingová komunikácia
94,0%
0,9 26x
Tvorba komunikačnej stratégie firmy
93,8%
0,8 45x
Pštrosia farma - podnikateľský plán
93,6%
0,3 302x
Marketingový mix mBank
93,6%
0,2 36x
Podnikateľský plán - Netc@fé Valut s.r.o.
93,5%
0,1 47x
Teoretické základy marketingu
93,2%
0,1 12x
Vypracované otázky z Marketingu
93,0%
0,1 7x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: