Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 751   projektov
2 nových

Bankový Marketing VÚB Banky, a.s.

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
80 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13655
Posledná úprava
02.06.2021
Zobrazené
1 893 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bankovníctvo a bankové služby sú nielen súčasťou trhovej ekonomiky, ale aj nenahraditeľným integračným činiteľom, ktorého správne fungovanie podmieňuje fungovanie celého hospodárskeho systému.

Bankovníctvo v Slovenskej republike zaznamenalo na začiatku deväťdesiatych rokov veľmi extenzívny rast, ktorý bol charakteristický najmä rastom kvantitatívnych ukazovateľov. Až v polovici deväťdesiatich rokov začal narastať dôraz na kvalitu bankových služieb. V tomto období všetky banky na trhoch vyspelých ekonomík prešli evolučnými fázami vývoja bankového marketingu. Vďaka tomu sa banky na Slovenskom trhu mohli zamerať na aplikáciu posledných trendov. Tým najnovším trendom v bankovom marketingu sa stala marketingová komunikácia.

Cieľom mojej záverečnej práce bude analyzovať marketingovú komunikáciu zvolenej banky a zhodnotiť jej jednotlivé prvky. Spomedzi bánk pôsobiacich na Slovensku som si pre analýzu segmentácie vybral VÚB Banku, z dôvodu jej úspešného postavenia na slovenskom bankovom trhu a jej pestrej ponuky bankových produktov.

Bakalárska práca je rozdelená na tri kapitoly. Prvá z nich je venovaná základným marketingovým poznatkom - približuje jej jednotlivé princípy marketingu a jeho aplikácie na bankový marketing. Táto časť práce popisuje marketing ako užitočný nástroj, ktorý je dlhodobo úspešne uplatňovaný aj v oblasti bankovníctva. Zameral som sa najmä na marketingovú komunikáciu.
...

Kľúčové slová:

marketing

banka

bankový marketing

komunikácia

marketingová komunikácia

bankovníctvo

bankový trh

VÚB Banka

VÚB

marketingový mix

produkt

cena

distribučná politika

reklama

predajObsah:
 • ÚVOD -6-
  1.TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MARKETINGU V BANKOVNÍCTVE -7-
  1.1 Bankový marketing a jeho význam -7-
  1.2 Špecifiká bankových služieb -8-
  1.3 Vývoj bankového marketingu -9-
  1.4 Marketingový mix -12-
  1.4.1Produkt -12-
  1.4.2 Cena -14-
  1.4.3 Distribučná politika -15-
  1.4.4 Komunikácia -16-
  1.4.4.1 Proces marketingovej komunikácie -17-
  1.4.4.2 Hlavné komunikačné nástroje -18-
  1.4.4.3 Corporate Identity -20-
  1.4.5 Personál -22-
  1.4.6 Procesy -23-
  1.4.7 Bankové prostredie -24-
  2.BANKOVNÍCTVO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE -25-
  2.1 Analýza bankového prostredia na Slovensku -25-
  2.2 Profil spoločnosti VÚB Banka, a.s. -29-
  Dcérske spoločnosti VÚB -31-
  Ocenenia VÚB -33-
  3. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SPOLOČNOSTI VÚB BANKA A.S -36-
  3.1 Reklama -36-
  3.2 Podpora predaja -39-
  3.3 Public Relations -40-
  3.4 Priamy marketing -41-
  3.5 Osobný predaj -42-
  3.6 Customer relationship marketing -43-
  ZÁVER -44-
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -45-
  PRÍLOHY -47-

Zdroje: