Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Projektovanie distribučného kanála

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11852
Posledná úprava
21.06.2019
Zobrazené
986 x
Autor:
vivi05
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Jednou z najdôležitejších úloh každého marketingového oddelenia firmy je sprístupnenie produktu zákazníkovi. Preto významným krokom je vybudovanie najúčinnejšej odbytovej cesty a použitie najúčinnejších sprostredkovateľov predaja. Správne zvolené prvky distribučného kanála napomáhajú k budovaniu úspešného a efektívneho podnikania. Rozhodnutie o spôsobe predaja je dlhodobé. Odbytové cesty v porovnaní s ostatnými zložkami mixu možno meniť len veľmi ťažko.

Cieľom našej seminárnej práce je charakterizovať distribučný kanál, jeho funkcie, oboznámiť vás s projektovaním distribučného kanála ako v teoretickej rovine, tak i aplikovaním na konkrétny podnik. Pre praktickú časť našej práce sme si vybrali podnik FIT, s.r.o. zaoberajúci sa výrobou a predajom kvalitného športového oblečenia, športovej obuvi a náradia. Práve na tomto podniku poukážeme na proces projektovania distribučného kanála, na kritéria a na požiadavky zákazníkov, ktoré podnik pri jeho tvorbe musel zohľadniť.

Kľúčové slová:

distribučný kanál

distribúcia

projektovanie

marketingové oddelenie

produkt

zákazník

odbytová cesta

efektívne podnikanie

odbytové náklady

preberanie rizikaObsah:
 • Úvod
  1. Teoretické vymedzenie pojmov
  1.1. Distribúcia
  1.2. Distribučný kanál
  1.3. Funkcie distribučného kanála
  1.4. Distribučné stratégie
  2. Projektovanie distribučného kanála
  2.1 Kritériá ovplyvňujúce výber distribučného kanála
  2.2 Etapy projektovania distribučných kanálov
  2.3 Hodnotenie kanála distribúcie a jeho výkonu
  2.4 Výber účastníkov distribučného kanála
  2.5 Formy spolupráce účastníkov distribučných kanálov
  2.6 Konflikty v distribučných kanáloch
  3. Projektovanie distribučného kanála firmy FIT s.r.o
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • KITA J.: Marketing. 3. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005, ISBN: 8080780498
 • VIESTOVÁ K., ŠTOFILOVÁ J.: Distribučné systémy a logistika, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2006, ISBN: 8022521639