Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 895   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 573   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Veľká Británia - trh práce a politika zamestnanosti
100,0%
2,0 2x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 8x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 14x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 10x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Obchodné rokovanie - príprava rokovania, fázy rokovania, hodnotenie výsledkov...)
100,0%
0,1 102x
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0%
0,1 12x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 30x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 11x
Vývoj teritoriálnej a komoditnej štruktúry ZO SR
99,7%
0,2 12x
Porovnanie brettonwoodskeho a kingstonského menového systému
99,6%
0,1 3x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 411x
Financovanie podniku, charakteristika a členenie finančných zdrojov
99,5%
0,1 29x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 10x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 68x
Členenie obchodu, vývoj členenia a formy obchodu
99,1%
0,1 4x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 2x
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8%
0,2 18x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 8x
GATT - Všeobecná dohoda o clách a obchode
98,6%
0,1 12x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 32x
Zahraničný obchod SR (Vývoj zahraničného obchodu, Komparatívne výhody slovenskej ekonomiky...)
98,2%
0,4 17x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 4x
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2%
1,1 39x
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0%
0,3 15x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 7x
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8%
0,1 10x
Podnikateľský plán -MAJ Autoslužby
97,5%
0,2 15x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 59x
Analýza firmy Nestlé, produkt Nestea
97,2%
3,1 15x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Zahraničný obchod Talianska a SR
97,2%
0,9 51x
Podnik v medzinárodnom obchode
96,9%
0,1 2x
Zavedenie Eura na Slovensku
96,5%
0,4 20x
Základy podnikania v strojárskej výrobe
96,4%
1,1 2x
Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške
96,4%
0,3 24x
Využitie marketingu v organizácii zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov
96,3%
1,8 11x
Faktorové služby, komerčné služby, súčasný stav, vývojové tendencie
96,2%
0,1 8x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: