Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 579   |   Strana 1 / 15


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 6x
Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC
100,0%
0,7 26x
Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)
100,0%
0,2 7x
Podpora financovania v SR z domácich a zahraničných zdrojov
100,0%
0,8 9x
Dohody v rámci WTO a GATT - operácie v zahraničnom obchode
100,0%
0,1 9x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Zhodnotenie zahranično-obchodných vzťahov SR s Holandskom
100,0%
0,1 26x
Presadenie sa spoločnosti MINOX a.s. na českom trhu
99,9%
0,3 10x
Business plán- Súkromná materská škola SLNIEČKO
99,5%
0,7 391x
Využitie a rastúci význam predaja cez internet
99,4%
0,1 6x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 62x
Komparácia Belgicka a Slovenska v zahraničnom obchode
99,0%
0,1 1x
Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch
98,8%
0,2 17x
GATT - Všeobecná dohoda o clách a obchode
98,6%
0,1 10x
Zahraničný agrárny obchod SR so zeleninou
98,6%
0,1 8x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 29x
Trh a obchod s papierom v Severnej Amerike
98,2%
1,0 1x
Zahraničný obchod Slovenskej republiky
98,2%
1,1 37x
Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou
98,0%
0,3 13x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 6x
Význam personálneho zabezpečenia v priemyselných podnikoch
97,8%
0,1 10x
Manažéri - vykonávatelia procesu manažmentu a vedenia ľudí
97,3%
0,2 56x
Zahraničný obchod Talianska a SR
97,2%
0,9 45x
Analýza firmy Nestlé, produkt Nestea
97,2%
3,1 14x
Tržby za obchodno podnikateľské služby
97,2%
0,4 42x
Podnik v medzinárodnom obchode
96,9%
0,1 1x
Základy podnikania v strojárskej výrobe
96,4%
1,1 2x
Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške
96,4%
0,3 23x
Využitie marketingu v organizácii zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov
96,3%
1,8 11x
Faktorové služby, komerčné služby, súčasný stav, vývojové tendencie
96,2%
0,1 8x
Medzinárodná deľba práce
96,0%
0,1 35x
Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii
96,0%
0,1 2x
Projektovanie distribučného kanála
95,9%
0,1 6x
Biomasa, podnikateľský zámer
95,9%
0,3 32x
Odstraňovanie bariér obchodu s obchodnými službami v EÚ. Prístupový proces SR do EÚ týkajúci sa služieb a najmä obchodných služieb.
95,8%
0,1 6x
Medzinárodný obchod - prípadová štúdia
95,6%
0,9 21x
Zluvy o zamedzení podvojného zdanenia
95,3%
0,2 2x
Zmluva o sprostredkovaní - operácie v zahraničnom obchode
95,2%
0,1 19x
Drevárske tovaroznalectvo Program č.1 - Produkcia dreva v Južnej Amerike
94,7%
0,6 14x
Súbor prednášok z predmetu Firemné plánovanie
94,6%
0,2 5x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: