Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Základy podnikania v strojárskej výrobe

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11958
Posledná úprava
14.07.2019
Zobrazené
1 071 x
Autor:
timka11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod do podnikania

Definícia pojmu podnikanie podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Podnikanie: sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
- sústavná činnosť: pravidelne sa opakujúca (nie príležitostná),
- vykonávaná samostatne podnikateľom: podnikateľ sám rozhoduje napr. o tom čo?, ako?, kedy?, kde?, v akom množstve bude vyrábať, to znamená o predmete podnikania, o spôsobe a rozsahu podnikania, o dobe a mieste výkonu podnikania; podnikateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), t.j. nezávislou osobou pri získavaní svojho príjmu,
- vo vlastnom mene: pod svojím obchodným menom robí všetky právne úkony súvisiace s podnikaním,
- na vlastnú zodpovednosť: podnikateľ v plnej miere nesie riziko za výsledky svojho podnikania, svojím majetkom zodpovedá za prevzaté záväzky aj prípadné straty z podnikania,

Kľúčové slová:

základy podnikania

strojárska výroba

družstvo

franchising

tiché spoločenstvo

konkurz

licenčný podnik

komanditná spoločnosť

spoločnosť s ručením obmedzeným

akciová spoločnosť

distribúciaObsah:
 • Úvod do podnikania
  Podnik
  Právne formy podnikania
  Živnostenské podnikanie, živnosť
  Fyzická osoba
  Právnická osoba
  Vznik právnickej osoby:
  A. verejná obchodná spoločnosť
  B. komanditná spoločnosť
  C. spoločnosť s ručením obmedzeným
  D. akciová spoločnosť
  E. družstvo
  Tiché spoločenstvo
  Ukončenie podnikania
  Konkurz
  Pravidlá pre uvádzanie obchodných mien
  Firiem a podnikateľov
  Podnikateľské prostredie
  Podnikateľské prostredie
  Forma podnikania
  Licenčný podnik
  Zdroje podnikateľských nápadov
  Marketingové parametre výrobku
  Technologické parametre výrobku
  Podnikateľský plán
  Plánovanie distribúcie
  Plánovanie predaja
  Odporúčania pre tvorbu podnikateľského plánu
  Podpora predaja
  VÝrobný proces
  Konkurenčná pozícia
  Produkčný systém

Zdroje:
 • http://web.tuke.sk/sjf-icav/
 • Kováč, M. a kol.: Základy malého podnikania. TU SjF Košice, 2003
 • Podklady pre študentov - Podklady pre predmet: Základy podnikania v strojárskej výrobe - 1.Bc