Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Dedičstvo Tomáša Bati (Baťa - systém riadenia podniku)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41915
Posledná úprava
20.03.2014
Zobrazené
1 965 x
Autor:
Triceratops
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Moja seminárna práca obsahuje to najpodstatnejšie, čo sa týka poznatkov o Tomášovi Baťovi, jeho podniku a systémoch riadenia, jeho myšlienkach. Mojím cieľom bolo poukázať na to, že myšlienky Tomáša Bati nie sú také zastarané, síce sa zmenili technické prostriedky, ale nezmenila sa ľudská podstata, ani psychologicky a ani sociologický prístup k podnikaniu.

Prvou podmienkou prospievaná nášho závodu je, aby ste sa nedomnievali, že náš závod je len Váš, len pre Vás. Závod náš nebol k tomu účelu vybudovaný, aby zaistil existenciu len jeho zakladateľom. Vyššie pohnútky to boli, ktoré na nás pôsobili, aby sme potlačovali svoje vášne a chute, pokým sme ich videli škodiť závodu. Nebolo to jeden krát, čo sme boli odhodlaný svoje životy obetovať v prospech závodu a nejeden z našej rodiny mu za obeť už padol. To sa nerobí len preto, aby sa zaistil majetok. V rozvoji nášho závodu pozorovali sme rozvoj a zaistenie blahobytu celého nášho kraja. Bolo našou pýchou a pohnútkou k ďalšej, neúmornej práci, vediac, že závodom naším prinášame nový, do toho času nepoznaný život do našich krajov, že zdvíha sa jeho rozvojom všeobecný blahobyt a vzdelanie nášho ľudu. Bola to túžba tvoriť, poskytovať stále a stále väčšiemu množstvu ľudu účasť na výhodách, ktorá náš závod ako zamestnancom, tak zákazníkom poskytoval. Pokiaľ budete tejto veľkej idei slúžiť, dovtedy budete v zhode so zákonmi prírodnými aj ľudskými. Ako náhle ale budete každý pamätať sám na seba, ako náhle prestanete slúžiť svojmu závodu všeobecne, stanete sa zbytočnými a padnete neodvratne.

Uvedené vety poukazujú na podnikateľskú filozofiu a odkaz Tomáša Bati ďalším generáciám.

Kľúčové slová:

Baťa

Zlín

topánky

boty

plátenky

ekonomika

zamestnanci

BatawaObsah:
 • Úvod 3
  1. História firmy Baťa v dátumoch 4
  2. Baťova sústava riadenia 4
  1.2 Znečistenie vôd 4
  1.3 Rozdelenie vôd 5
  1.4 Kúpaliská v prírode 5
  2. Výskyt minerálnych a geotermálnych vôd 6
  2.1 Minerálne a termálne vody v kúpeľníctve 7
  3. Minerálne vody 7
  3.1 Ako vzniká minerálny prameň 7
  3.2 Rozdelenie minerálnych a liečivých vôd 7
  4. Termálne vody 8
  4.1 Využívanie zdrojov geotermálnej energie 9
  4.2 Geotermálne elektrárne 9
  4.2.1 ORC elektrárne (Organic Rankine cycle)10
  4.2.2 HDR elektrárne (Hot dry rock) 11
  4.2.3 Výhody a nevýhody využívania geotermálnych elektrární 11
  4.3 Plánovanie a projektovanie 11
  4.4 Ekonomika 12
  4.5 Ekológia 12
  4.6 Perspektíva 12
  Záver 14
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • BAŤA, T., 1990, Úvahy a projevy, Tretie vydanie, Praha: Institut řízení, 1990, ISBN 80-7014-024-0
 • LEŠINGROVÁ, R., 2007, Baťova soustava řízení, Druhé vydanie, Brno: TAVA GRAPHICAL S.R.O., 2007, ISBN 978-80-903808-4-4
 • KUDZBEL, M., 2003, Baťov systém riadenia, Vydanie prvé, Bratislava: MARADA Capital services, a.s., 2003, ISBN 80-968458-2-9
 • VALACH, M., 1990, FENOMÉN BAŤA, Vydanie prvé, Praha: Práce v Praze, 1990, ISBN 80-208-0025-5