Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Technika zahraničného obchodu - materiál ku skúške

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3767
Posledná úprava
16.05.2017
Zobrazené
5 790 x
Autor:
kozakker
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Technika zahraničného obchodu SK
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s technikou zahraničného obchodu, rizikami v zahraničnom obchode, obsahom kúpnych zmlúv, dodacími podmienkami, formami financovania zahraničného obchod.
Stručná osnova predmetu:
obchodné metódy. Nástroje manažmentu rizík v MO. Výmenné a viazané obchody. INCOTERMS 2000. Dokumentárne platby. Progresívne formy financovania TZO operácií. Cenové kalkulácie v zahraničnom obchode.


Kľúčové slová:

zahraničný obchod

kompenzácie

barter

logging

leading

conosament

incoterms 2000Obsah:
 • Operácie v medzinárodnom obchode
  Výmenné, viazané a zvláštne druhy obchodných operácií v medzinárodnom obchode
  Riziká v medzinárodnom obchode
  Kúpna zmluva v medzinárodnom obchode
  Obsah kúpnej zmluvy
  Dodacie podmienky
  Zmluvné zabezpečenie prepráv v zahraničnom obchode
  Platobné podmienky v kúpnej zmluve

Zdroje:
 • MACHKOVÁ, H. a kol.: Mezinárodní obchodní operace. Praha: Grada Publishing, 2003
 • BENEŠ, V. a kol.: Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, 2004
 • ANDERLE, P.: Dokumentární akreditiv v praxi. Praha: Grada Publishing, 2003
 • BALÁŽ,P. : Medzinárodné podnikanie. Sprint Bratislava. 2001. ISBN 80-88848-68-7. 570 s.
 • ORAVEC,P. : Zahraničný platobný styk. Elita: Bratislava, 1992. ISBN 80-85323-15-X. 99 s.