Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Zahraničný obchod SR a jeho vývoj v posledných rokoch

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41666
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
1 779 x
Autor:
mattoni1986
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Napriek tomu, že zahraničný obchod má už dlhú históriu, ekonomický, politický a sociálny význam nadobudol až v minulých storočiach. Slovenská republika prešla mnohými veľkými zmenami, ktoré ju smerovali vo vývoji. Na to, aby sa z centrálne riadenej ekonomiky mohla stať úspešná trhová, sme museli podstúpiť veľké množstvo reforiem. Hlavným dôvodom je dobehnutie vyspelých nielen západných krajín sveta. Stali sme sa členmi EU, NATO, OSN, OECD, WTO a iných. Tieto členstvá nám dopomáhajú v zahraničnoobchodných vzťahoch. Zahraničný obchod pre takú malú krajinu, akou je Slovensko, má mimoriadny význam. Na základe štatistických údajov, ktoré v tejto práci boli hlavne čerpané z ŠÚSR, si môžeme vytvoriť približný obraz o vývoji zahraničného obchodu v posledných rokoch.
Cieľom je všeobecne popísať zahraničný obchod zameraný na Slovenskú republiku zobraziť výhody, nevýhody, význam a štatistické údaje spojené s ním.  

Kľúčové slová:

zahraničný obchod

vývoj zahraničného obchodu

význam a výhody zahraničného obchoduObsah:
 • ÚVOD 3
  1 ZAHRANIČNÝ OBCHOD 4
  1.1 Vývoj zahraničného obchodu 4
  1.2 Rozdelenie a aktuálne pojmy zahraničného obchodu 5
  1.3 Význam a výhody zahraničného obchodu 7
  2 ZAHRANIČNÝ OBCHOD PODĽA JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN 8
  3 ZAHRANIČNÝ OBCHOD PODĽA TOVAROVEJ ŠTRUKTÚRY 12
  ZÁVER 14
  POUŽITÁ LITERATÚRA 15

Zdroje:
 • MIRDALA, R. Medzinárodná obchodná integrácia ako dôležitý predpoklad prehlbovania medzinárodnej finančnej integrácie. Biatec. Odborný bankový časopis, 2007, roč. 15, č. 8, ISSN 1335-0900.
 • MIRDALA, R. Makroekonomické aspekty prístupového procesu krajín juhovýchodnej Európy ku EÚ. Ekonomická revue, 2007, roč. X, č. 1, ISSN 1212-3951.
 • SAMSON, Š. Zahraničný obchod Slovenskej republiky. Biatec. Odborný bankový časopis, 2006, roč. 14, č. 4, s. 7 - 9. ISSN 1335-0900
 • PÁLENÍK, V. – RADVANSKÝ, M. 2009. Od východu na západ (vývoj zahraničného obchodu Slovenska). In Forum Statisticum Slovacum. ISSN 1336-4720, 2009, roč. 5, č. 2
 • http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=194