Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Tržby z obchodno-podnikateľských služieb podľa VÚC

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
26 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6138
Posledná úprava
15.08.2017
Zobrazené
3 210 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľ seminárnej práce

Cieľom tejto seminárnej práce je zhrnúť a zosumarizovať tržby za obchodno.podnikateľské služby, ktoré predstavujú činnosti v oblasti nehnuteľností, prenájom strojov a prístrojov (lízing), počítačové služby, informačné služby a iné obchodné služby, podľa vyšších územných celkov Slovenskej republiky.
Zameranie seminárnej práce

V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať tržbami za obchodno-podnikateľské služby podľa Vyšších územných celkov (VÚC) Slovenskej republiky v roku 2007. Na začiatku práce by som chcel vymedziť a objasniť pojmy obchodno-podnikateľské služby a vyššie územné celky Slovenska, na ktoré je táto seminárna práca zameraná. Následne na to by som chcel prejsť už k spomínanej problematike. Keďže som zo Žiliny, tak by som sa rámci mojej práce chcel bližšie zamerať práve na tento kraj. Informácie o tržbách som čerpal zo Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Kľúčové slová:

obchodno podnikateľské služby

vyššie územné celky

tržby

lízing

Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj

Prešovský kraj

prenájom

nehnuteľnostiObsah:
 • Obsah
  Cieľ seminárnej práce
  Cieľ seminárnej práce
  Zameranie seminárnej práce
  Vymedzenie pojmu obchodno-podnikateľské služby
  Vyššie územne celky na území Slovenskej republiky
  Analýza tržieb za nehnuteľnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby podľa jednotlivých VÚC
  Bratislavský kraj (Analýza tabuľky Prílohy č.1)
  Banskobystrický kraj (Analýza tabuľky Prílohy č.2)
  Košický kraj (Analýza tabuľky Prílohy č.3)
  Nitriansky kraj (Analýza tabuľky Prílohy č.4)
  Trenčiansky kraj (Analýza tabuľky prílohy č.6)
  Prešovský kraj (Analýza tabuľky prílohy č.7)
  Trnavský kraj (Analýza tabuľky prílohy č.8 a prílohy č.9)
  Analýza tržieb za obchodno-podnikateľské služby v Žilinskom kraji v roku 2006 a za 1. až 3. štvrťrok 2007
  Tržby podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností za rok 2006 (Analýza tabuľky Prílohy č.10)
  Tržby podľa druhu vlastníctva a podľa okresov za rok 2006 (Analýza tabuliek prílohy č.11 a č.12)
  Tržby podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností za 1. až 3 štvrťrok 2007 (Analýza tabuľky Prílohy č.13)
  Tržby podľa druhu vlastníctva a podľa okresov za 1. až 3. štvrťrok 2007 (Analýza tabuliek prílohy č.14 a č.15)
  Tržby za nehnutešnosti, prenájom, obchodné činnosti a ostatné služby vo všetkých VÚC
  Záver
  Bibliografia
  Príloha č.1 - Bratislavský kraj
  Príloha č.2 - Banskobystrický kraj
  Príloha č.3 - Košický kraj
  Príloha č.4 - Nitriansky kraj
  Príloha č.5 - Trenčiansky kraj podľa druhu vlastníctva
  Príloha č.6 - Trenčiansky kraj
  Príloha č.7 - Prešovský kraj
  Príloha č.8 - Trnavský kraj
  Príloha č.9 - Trnavský kraj podľa druhu vlastníctva
  Príloha č.10 - Žilinský kraj podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností za rok 2006
  Príloha č.11 - Žilinský kraj podľa druhu vlastníctva za rok 2006
  Príloha č.12 - Žilinský kraj podľa tržieb za okresy za rok 2006
  Príloha č.13 - Žilinský kraj podľa štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností za 1. až 3 štvrťrok 2007
  Príloha č.14 - Žilinský kraj podľa druhu vlastníctva za 1. až 3. štvrťrok 2007
  Príloha č.15 - Tržby podľa okresov za 1. až 3. štvrťrok 2007

Zdroje: