Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Zhodnotenie zahraničného obchodu s Maďarskou republikou

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38217
Posledná úprava
18.11.2011
Zobrazené
1 889 x
Autor:
miksy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Všeobecné údaje o maďarskej republike
V Maďarskej republike má svoje zastúpenie viacero náboženstiev. Najpočetnejšie je rímskokatolícke náboženstvo až s 51,9%-tami, druhým najpočetnejším náboženstvom je reformovaná cirkev s 15,9%-tami. Celkového počtu obyvateľov Maďarska je 14,5% obyvateľstva bez vierovyznania. Z kresťanských náboženstiev majú 3 % zastúpenie protestanti – luteráni, 2,6% zastúpenie má grécko–katolícke vierovyznanie a 1% tvoria iné kresťanské náboženstvá.

Od r. 996 sa datuje vznik prvého Uhorského štátneho útvaru. V 13. storočí plienili na území Maďarskej republiky (Dalej len „MR“) tatárske hordy. Koncom 15. stor. panoval kráľ Matej I., ktorý posilnil postavenie Uhorského kráľovstva vo vtedajšej Európe. Od r. 1526 väčšinu územia dobyli Turci, ktorí tu vládli 150 rokov. Od konca 17. stor. bolo Uhorsko začlenené pod Habsburskú korunu, prakticky až do zániku monarchie v r. 1918...

Kľúčové slová:

zahraničný obchod

Maďarská republikaObsah:
 • 1. Všeobecné údaje o maďarskej republike
  1.1. Demografické údaje a krátka história
  1.2. Politický systém
  1.3. Administratívny systém
  2. Makroekonomické ukazovatele danej krajiny
  3. Zahraničný obchod slovenskej republiky s maďarskou republikou
  3.1. Administratívny systém
  3.2. Členstvo v medzinárodných organizáciách a účasť v integračných procesoch
  3.3. Vývoj zahraničného obchodu medzi sr a mr v tis. eur
  3.4. Analýza tendencie vo vývoze sr do mr za obdobie január - august 2010
  3.5. Údaje o vývoze a dovoze jednotlivých tovarových skupín medzi sr a mr
  3.6. Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu mr
  4. Vyhodnotenie zahraničného agrárneho obchodu
  5. Použitá literatúra

Zdroje: