Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
maďarsky
ID projektu
46844
Posledná úprava
09.01.2017
Zobrazené
1 052 x
Autor:
kati.lengyel
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Az elmúlt évek felgyorsult technológia fejlődése, a gazdasági és társadalmi tényezők változása nagy hatást gyakorolt a kereskedelemre, ezért fontossá vált a hagyományos bolti értékesítés mellett az alternatív értékesítési módok, mint a csomagküldő kereskedelem, az automata boltokból és kereskedelmi automatákból való vásárlás, illetve az elektronikus kiskereskedelem kihasználása mind vállalati, mind fogyasztói szinten. E kereskedelmi forma lényege, hogy a terméket a fogyasztó nem a hagyományos úton, nem közvetlenül a kereskedő kezéből szerzi be, vagyis nem egy konkrét üzlethelyiségben jut hozzá a kívánt áruhoz. A szakdolgozat célja, hogy felvilágosítsuk az olvasót a nem hagyományos kereskedelmi formák mivoltáról és helyzetéről a világban és környékünkön. A dolgozat első része a marketinget, kereskedelmi és értékesítési folyamatokat és csatornákat, azok szereplőit és funkcióit hivatott bemutatni. Az alternatív értékesítés egyre szélesebb körben való elterjedését a szakdolgozat második, gyakorlati része tartalmazza primer és szekunder kutatásra alapozva. A témakör vizsgálati eredményének első része az automata boltra fókuszál, melyeknek megjelenése az első századhoz köthető és a kapott eredmények alapján ma már az emberek 85%-a használja azokat. A kutatás második része az elektronikus kiskereskedelmet mutatja be. Az internetnek és annak egyre szélesebb körben való elterjedésének köszönhetően az emberek egyre nagyobb hányada él a termékek elektronikus úton történő beszerzésének lehetőségével, legyen az akár hazai, akár külföldről megvásárolt termék.

Kľúčové slová:

predajné automaty

elektronické obchodovanie

alternatívne zhodnocovanie

web-shopObsah:
 • Tartalomjegyzék
  Bevezetés 10
  1. A témakör hazai és nemzetközi irányvonalai 12
  1.1. A marketing 12
  1.2. Az értékesítés és kereskedelem 19
  1.3. Az interaktív kereskedelem, mint új kereskedelmi ágazat és a B2C szektor 23
  2. A dolgozat célja 28
  3. A kutatás módszertana és módszere 29
  4. Kutatás eredményei és következtetések 30
  4.1. Az automata boltok és kereskedelmi automaták 30
  4.2. Primer kutatás ismertetése a kereskedelmi automaták és automata boltok vizsgálatára 31
  4.2.1. A kereskedelmi automaták elterjedése a komáromi régió lakosságának körében 33
  4.2.2. A vásárlás tárgyi jellege 36
  4.2.3. A kereskedelmi automaták előnyei és hátrányai 40
  4.3. A szekunder kutatás eredményei az automata boltok esetében 42
  4.4. Új trendek az automata, bolt nélküli kereskedelemben 43
  4.5. Az elektronikus (interaktív) kiskereskedelem és csomagküldő szolgáltatások kutatási eredményeinek bemutatása 45
  4.5.1. Az internet elterjedése 46
  4.5.2. Az online vásárlás és vásárlási szokások 53
  4.5.3. Elektronikus úton megvásárolt termékek 59
  4.5.4. Fizetési módok 66
  4.5.5. Kiszállítási módok 72
  4.5.6. Külföldi online vásárlási szokások 74
  4.6. Következtetések levonása, javaslatok 77
  Befejezés 79
  Resume 81
  Irodalomjegyzék 88
  Mellékletek 94

Zdroje:
 • BAUER, A. - BERÁCS, J. Marketing, Budapest: Aula Kiadó, 2006. 658 o. ISBN: 9789639585041.
 • BEDNÁR, M. Podnikanie cez internet, Vydateľstvo Milan Bednár, 2013. 116 o. ISBN 9788097144906.
 • BORTON A. W. - WENSLEY, R. Handbook of Marketing, India: C&M Digitals Ltd, 2006. 582 o. ISBN: 10141292120.
 • BŐGEL, GY. Verseny az elektronikus üzletben, Melyik békából lesz herceg?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2000. 260 o. ISBN 9631630676.
 • ESZES, I. - BÁNYAI, E. Online M@rketing, Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2002. 176 o. ISBN: 9631627772.
 • FŰRÉSZ, G.-LÁSZLÓ, V. Elektronikus gazdaság, Kiadó: Kód Piac-, Vélemény- és Médiakutató Intézet, 2001. 87 o. ISBN 963-00-5235-0.
 • KALAKOTA, R. - ROBINSON, M.M. Az e-üzlet: Útmutató a sikerhez, Budapest: Typotex Kft., 2002. 551 o. ISBN 9639326259.
 • KÁPOLNAI, A.-NEMESLAKI, A.-PATAKI, R. eBusiness stratégia vállalati felsővezetőknek, Budapest: Aula Kiadó, 2002. 166 o. ISBN 9639345741.
 • KÁRPÁTI, L. - LEHOTA, J. Kereskedelmi ismeretek, Debrecen: Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, , 2007. 142 o. ISBN 978-963-9732-57-5.
 • KONDRICZ, P. - TÍMÁR, A. Az elektronikus kereskedelem jogi kérdései, Budapest: KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2000. 236 o. ISBN 9632245555.
 • KOTLER, P. - DIPAK, C.J. - MAESINCEE, S. Marketinglépések, Budapest: Park Könyvkiadó, 2003. 180 o. ISBN: 9789635306312.
 • KOTLER, P. - KELLER, K.L. Marketingmenedzsment, Budapest: Akadémiai Kiadó Zrt.,2008. 986 o. ISBN: 9789630583459.
 • MOJZES, I. - TALYIGÁS, J. Elektronikus kereskedelem, Budapest: MTA Információtechnológiai Alapítvány, 2000. 240 o. ISBN 963 9284 51 3.
 • SZILÁGYI, Z. - VERES, Z.: A marketing alapjai, Budapest: Perfekt Zrt. Kiadó, 2007. 316 o. ISBN 9789633946022.
 • ZSUFFA, Á. E-kereskedelem, Budapest: Századvég Kiadó, 2002. 244 o. ISBN 963059211338.