Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
44058
Posledná úprava
19.02.2014
Zobrazené
2 328 x
Autor:
dobbi03
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Financovanie podniku je proces získavania finančných zdrojov potrebných na podnikateľskú činnosť. Podnik musí zabezpečovať finančné prostriedky na krytie svojich krátkodobých a dlhodobých potrieb. Veľmi dôležitý je výber správnych zdrojov financovania z hľadiska účelu ich využitia, dostupnosti a ceny. Vďaka nízkym úrokovým nákladom môžeme medzi najbežnejšie prostriedky financovania zaradiť bankové úvery. Pre niektorých podnikateľov však môže byť poblémom ich nedostupnosť, nízka flexibilita alebo nutnosť poskytnutia veľkých záruk. V takých prípadoch má podnik možnosť využiť niektorú z osobitných foriem financovania ako sú leasing, franchising, dotácie, faktoring, forfaiting a iné.

Cieľom bakalárskej práce je porovnať získané poznatky o osobitných formách dlhodobých úverov - lízingu, forfaitingu a franchisingu. Zároveň sa snaží charakterizovať možnosti ich využitia a zhodnotiť ich význam pre účely financovania podniku. Okrem teoretickej oblasti sa práca zameriava aj na praktickú aplikáciu franchisingu na fiktívnej spoločnosti Coffa.

Prvá kapitola práce je venovaná franchisingu, jeho vzniku, vývoju a charakteristike jednotlivých franchisingových foriem. Popisuje proces tvorby franchisingových reťazcov spolu s činnosťami, ktoré s ním súvisia. V kapitole sú uvedené základné náležitosti franchisingovej zmluvu a povinnosti subjektov franchisingového vzťahu.

V druhej kapitole je obsiahnutá stručná charakteristika lízingu. Sú v nej uvedené základné znaky a subjekty operatívneho a finančného lízingu. Definuje konkrétne pojmy lízingového vzťahu ako je akontácia, lízingové nájomné a lízingová cena. Jej súčasťou je aj hodnotenie lízingu, jeho výhod, nevýhod a rizík z hľadiska lízingového poskytovateľa a prijímateľa.

Tretia kapitola je zameraná na forfaiting ako metódu financovania podniku prostredníctvom predaja pohľadávok. Zaoberá sa formami forfaitingovej spolupráce a procesom tvorby jednotlivých druhov forfaitingových reťazcov.

Posledná, štvrtá kapitola, je aplikáciou teoretických poznatkov o franchisingu z prvej kapitoly, na fiktívnej spoločnosti Coffa. Jej cieľom je analyzovať využitie franchisingu na praktickom príklade. Je v nej uvedená charakteristika spoločnosti, história, štruktúra a základné ciele. Rozoberá postup pri tvorbe franchisingového reťazca a opisuje formy franchisingovej spolupráce. Záverom kapitoly je zhodnotenie významu franchisingu v spoločnosti Coffa pre podnikateľov, spoločnosť a predovšetkým pre samotnú firmu.

Kľúčové slová:

Charakteristika

dlhodobých

úverov

lízing

franchising

forfaitingObsah:
 • Úvod 7
  1 Franchising 8
  1.1 Subjekty franchisingového vzťahu 8
  1.2 Vývoj franchisingu 8
  1.3 Tvorba franchisingového reťazca 9
  1.3.1 Pilotná prevádzka 9
  1.3.2 Franchisingová zmluva 10
  1.3.3 Získavanie a výber franchisantov 10
  1.3.4 Vzdelávanie a podpora franchisantov 11
  1.4 Formy franchisingu 11
  2 Lízing 13
  2.1 Súčasti lízingového vzťahu 14
  2.2 Členenie lízingu 15
  2.3 Výhody a nevýhody lízingu 15
  2.3.1 Výhody lízingu 16
  2.3.2 Nevýhody lízingu 16
  2.3.3 Riziká lízingu 17
  3 Forfaiting 17
  3.1 Forfaitingový proces 18
  3.2 Výhody forfaitingu 20
  4 Franchising v spoločnosti coffa 20
  4.1 História spoločnosti 20
  4.2 Štruktúra spoločnosti 21
  4.3 Zákazníci a produkt 22
  4.4 Franchisingová spolupráca 22
  4.5 Franchisingoví prijímatelia 23
  4.5.1 Výber franchisantov 23
  4.5.2 Vzdelávanie franchisantov 24
  4.6 Formy franchisingovej spolupráce v spoločnosti coffa 25
  4.6.1 Franchisingové poplatky 25
  4.7 Význam franchisingu v spoločnosti coffa 28
  Záver 30
  Zoznam použitej literatúry 31

Zdroje: