Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 653   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 159   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Základné pojmy a kategórie podnikových financií (marketing)
100,0%
0,3 3x
Charakteristika vybraných druhov dlhodobých úverov - lízing, franchising, forfaiting
100,0%
0,1 9x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
Finančné potreby podniku a zdroje ich krytia
99,1%
0,2 49x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Podstata a členenie finančného trhu a investovanie na kapitálovom trhu
98,5%
0,1 0x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7%
0,3 2x
Finančné plánovanie ako súčasť podnikového plánovania
96,3%
1,3 3x
Finančná analýza podniku
96,0%
0,1 12x
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8%
0,4 16x
Finančná analýza podniku, jej úlohy pri finančnom riadení a rozhodovaní
95,3%
0,1 16x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania + prezentácia
95,0%
0,7 0x
Seminárna práca na tému "Daňové raje"
94,1%
0,1 2x
Spôsoby zmierňovania (eliminácie) kurzového rizika
93,7%
0,1 30x
Charakteristika podnikových financií a finančné ciele podnikateľskej činnosti
92,9%
0,3 9x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania, princípy, kategórie, prístupy finančného rozhodovania
92,6%
0,1 10x
Podpora malých a stredných podnikov (MSP) zo strany SR a EÚ
92,3%
0,4 4x
Charakteristika podnikových financií a finančné ciele podnikateľskej činnosti - podnikové financie
92,3%
0,2 4x
Podnikové financie - prednášky z predmetu
92,2%
0,2 30x
Úrokový faktor vo finančnom rozhodovaní podnikateľa
92,0%
5,1 9x
Podnikové financie - vypracované kontrolné otázky
92,0%
0,1 8x
Prednášky na Podnikové financie
91,9%
0,2 5x
Vypracované otázky z Podnikových financií
91,5%
0,8 2x
Podnikateľský zámer a plán - zábavný podnik cestovného ruchu
91,4%
0,4 73x
Študijné texty z predmetu Podnikové financie
91,4%
0,2 3x
Poznámky z predmetu Podnikové financie
91,3%
0,4 11x
Prednášky - na predmet Podnikové financie
90,9%
0,4 16x
Zbierka prednášok z Podnikových financií
90,8%
0,2 8x
Vypracované otázky na Podnikové financie
90,8%
0,2 8x
Podnikové financie (vypracované otázky)
90,6%
0,5 14x
Vypracované otázky z predmetu Podnikové financie
90,5%
0,2 95x
Podnikové financie - štátnicové otázky
90,5%
0,1 1x
Vypracované otázky na Podnikové financie (ústná skuška)
90,4%
18,3 10x
Podnik a podnikanie - (charakteristika podnikania, obchodné spoločnosti, družstvá, živnosti, ako začať)
90,3%
0,2 5x
Podnikové financie - poznámky z knihy
90,3%
0,5 10x
Poznámky z témy Finančná analýza podniku
90,2%
0,1 40x
Prednášky - Finančno-ekonomická analýza
90,2%
0,1 13x
Podnikové financie (kompletné prednášky)
90,2%
0,3 4x
Oceňovanie podniku
90,2%
0,2 17x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: