Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 031   projektov
0 nových

Vypracované otázky z predmetu Podnikové financie

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
101 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43176
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
1 818 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na podnikové financie - banky a burzy

Kľúčové slová:

podnikové

financie

otázky

spu

femObsah:
 • 1. Charakteristika podnikových financií, podstata a účinnosť financií, finančná sústava a jej zložky, finančné vzťahy
  2. Podnik ako subjekt a právne formy podnikania
  3. Ciele finančnej politiky podniku
  4. Kategórie finančného riadenia podniku - hospodársky výsledok, peňažné prúdy hotovosti
  5. Kategórie finančného riadenia podniku - úrok a úroková miera, NÚM, RÚM, základná úroková sadzba, BRIBOR, Prime rate
  6. Kategórie finančného riadenia podniku - časová hodnota peňazí - budúca hodnota, súčasná hodnota, anuita, perpetuita
  7. Riziko a neistota - meranie rizika vo financiách
  8. Požadovaná miera výnosu, náklady alternatívnych príležitostí
  9. Finančná základňa podnikateľského subjektu, jej štruktúra, obsah a jej ciele
  10. Priame a nepriame financovanie
  11. Získavanie kapitálu z interných zdrojov financovania podniku - zisk, odpisy a ostatné zdroje financovania
  12. Získavanie kapitálu z externých zdrojov - krátkodobé úvery
  13. Získavanie kapitálu z externých zdrojov - dlhodobé úvery
  14. Podpora poľnohospodárstva - priame platby, národná podpora a podpora trhu
  15. Štrukturálne opatrenia na podporu poľnohospodárstva a vidieka
  16. Finančné investície podniku - charakteristika a kritériá investovania
  17. Finančná analýza podniku - význam a úlohy FA
  18. Finančná analýza podniku - ukazovatele F A
  19. Bankový systém na Slovensku, charakteristika a úlohy NBS
  20. Nástroje NBS
  21. Postavenie a úloha komerčných bánk, organizačná forma, likvidita a solventnosť komerčnej banky
  22. Aktívne bankové operácie
  23. Pasívne bankové operácie
  24. Obchodovanie bánk s CP
  25. Platobný styk a zúčtovanie - členenie, formy a nástroje platobného styku
  26. Kapitálový trh - podstata a členenie.
  27. Druhy cenných papierov, ich charakteristika a ich toky na finančnom trhu
  28. Základné druhy obchodov s cennými papiermi
  29. Charakteristika BCP v Bratislave
  30. Význam Komoditnej burzy Bratislava a druhy uskutočňovaných obchodov

Zdroje:
 • ŠEBO, A. Podnikové financie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. 171 s. ISBN 978-80-552-0603-5 (brož.).
 • Serenčéš, P.: Financie a mena, SPU Nitra, 2010, 190 s., ISBN 978-80-552-0488-8
 • 1.Koščo, T.,Szovics, P., Šebo, A., Tóth, M.: Podnikové financie , SPU NITRA, 2006, ISBN 80-8069-725-6
 • 3. Belica, M.: Podnikové financie, SPU Nitra, 2002, 171 s., ISBN 80-8069-006-5
 • 4. Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie, Iura Edition 2009, 524 s., ISBN 978-80-807-825-80
 • 5. Fetisovová, E. a kol Podnikové financie, Zbierka príkladov, Súvaha 2002, 210 s., ISBN 80-88727-49-9
 • 7. Brealey, R. A. - Myers, C. M.: Teorie a praxe firemních financií, Computer Press, Praha, 2000, 1064 s., ISBN: 80-7226-189-4
 • 8. Fetisovová, E., Vlachynský, K., Sirotka, V.: Financie malých a stredných podnikov, Bratislava, IURA EDITION, 2004, 260s.,ISBN 80-8904-87-4
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko