Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 824   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 8x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 9x
ŠTÁTNY ROZPOČET SR, JEHO ŠTRUKTÚRA A POROVNANIE S ČR V ROKOCH 2017 A 2018
100,0%
0,1 0x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 5x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 39x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 46x
Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)
100,0%
3,1 10x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 10x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 19x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 65x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 50x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 9x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 30x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1%
0,1 18x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 11x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 8x
Reforma zdravotníctva v Slovenskej republike (Stratégia reformy zdravotníctva z roku 2002)
98,5%
0,1 10x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 2x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 21x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 88x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč
98,0%
0,3 56x
Finančné deriváty a ich využitie v praxi
97,9%
0,1 0x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Verejné financie a neoklasická teória „zlyhania trhu“
97,5%
0,1 3x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 15x
Vývoj štátneho rozpočtu v Slovenskej republike
97,3%
0,2 1x
Finančný trh - semestrálna práca
97,2%
0,3 3x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 189x
Medzinárodné menové inštitúcie
96,9%
0,1 17x
Financovanie podniku, charakteristika, členenie finančných zdrojov
96,8%
0,2 36x
Príliv priamych zahraničných investícií do ČR a SR v rokoch 1993-2003
96,8%
0,5 21x
Finančná a ekonomická analýza
96,8%
1,0 44x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: