Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
9 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 825   |   Strana 1 / 21


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)
100,0%
0,2 5x
Podnikateľský zámer novovzniknutého podniku - Hotel ZEMPLÍN
100,0%
0,3 63x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 7x
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x
Doc. Ing. Václav Dufala, CSc. a kolektív - Financie a mena (vybrané problémy)
100,0%
1,8 16x
Aktívna politika trhu práce - formy a nástroje aktívnej politiky trhu práce
100,0%
0,2 29x
Vybrané skúsenosti kohéznej politiky Európskej únie pre Slovensko
100,0%
0,8 6x
Finančná analýza vybraného podnikateľského subjektu
100,0%
0,7 2x
Finančno-ekonomická analýza podniku Železiarne Podbrezová, a.s.
100,0%
1,7 9x
Dôchodkové fondy na kapitálovom trhu na Slovensku
99,8%
0,3 50x
Študijný materiál z predmetu Podnikové financie
99,5%
0,1 7x
Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.
99,4%
0,6 24x
Analýza hospodárskej základne okresu Hlohovec
99,2%
0,5 17x
Peniaze a peňažný trh v Slovenskej republike
99,1%
0,1 13x
Teória verejnej voľby (verejné mechanizmy alokácie zdrojov, volebný paradox, pravidlá hlasovania, volič medián)
99,0%
0,1 9x
Možnosti získavania zdrojov emisiou cenných papierov na Slovensku
98,6%
0,2 11x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Rozsah a charakter finančného riadenia a rozhodovania princípy, prístupy, kategórie
98,5%
0,1 19x
Zmluva o úvere (§ 497 a nasl. Obchodného zákonníka)
98,4%
0,1 3x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 42x
Hladká platba v medzinárodnom platobnom styku
98,2%
0,1 2x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 81x
Základy finančného manažmentu - financie
98,2%
1,3 19x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč
98,0%
0,3 38x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
Subjektívna stránka financií (seminárna práca na predmet Financie a mena)
97,7%
0,1 8x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 13x
Verejné financie a neoklasická teória „zlyhania trhu“
97,5%
0,1 2x
Finančno ekonomická analýza spoločnosti Palma - Tumys a.s. Bratislava
97,2%
0,2 189x
Finančný trh - semestrálna práca
97,2%
0,3 3x
Financovanie podniku, charakteristika a členenie finančných zdrojov
96,9%
0,2 33x
Medzinárodné menové inštitúcie
96,9%
0,1 17x
Finančná a ekonomická analýza
96,8%
1,0 44x
I.K.M. REALITY - STAVING a.s.
96,8%
1,1 21x
Riadenie obežných aktív podniku
96,8%
0,8 0x
Príliv priamych zahraničných investícií do ČR a SR v rokoch 1993-2003
96,8%
0,5 20x
Podnikové financie - poznámky z prednášok
96,7%
0,3 2x
Finančné trhy a ich segmenty
96,6%
0,3 5x
The First Global Financial Crisis of the 21st Century
96,6%
1,1 54x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: