Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47164
Posledná úprava
11.12.2017
Zobrazené
1 031 x
Autor:
petra.veresova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dlhová kríza sa nevyskytuje len v Európe ale aj globálne, je to veľmi aktuálna téma. Mnohí ekonómovia sa nám snažia dať odpovede na otázky týkajúce sa jej vzniku a riešenia.
Naša práca je systematicky rozčlenená na štyri kapitoly. V prvej časti sme opísali a vysvetlili pojem „kríza.“ Popísali sme aj samotnú finančnú krízu očami rôznych autorov. Uviedli a charakterizovali sem najzákladnejšie typy finančnej krízy a to, bankovú, menovú, dlhovú a systematickú krízu. V druhej kapitole sa zaoberáme príčinami vzniku dlhovej krízy v Európe. Odpovede na príčiny jej vzniku sú rôzne, my však rozoberáme práve tie príčiny, ktoré sú podľa nás kľúčové. Veľa autorov za hlavnú príčinu udáva krízu v Grécku, ktorou sa v tejto kapitole taktiež zaoberáme. Ďalej skúmame aj nedostatky Európskej únie, ktorá má nepochybne tiež svoj podiel na prehlbovaní krízy. Tretia kapitola je zameraná na dôsledky dlhovej krízy v Európe ale aj na Slovensku. Jedným s výrazných dôsledkov bolo zvýšenie cien tovarov a služieb a taktiež prekročenie 60 % hranice HDP niektorých európskych krajín. Štvrtá kapitola sa venuje riešeniu dlhovej krízy.

Kľúčové slová:

kríza

dlhová kríza

ECB

Grécko

riešenie krízy

Európska únia

finančná krízaObsah:
 • Úvod 3
  1 Pojem kríza a jej podoby 4
  1.1 Finančná kríza 4
  2 Dlhová kríza - príčiny 6
  2.1 Nedostatky Európskej únie 7
  2.1.1 Peniaze tvorené bankami 7
  2.1.2 Európska centrálna banka 8
  2.1.3 Euro 8
  2.2 Grécko 9
  3 Dôsledky dlhovej krízy 10
  3.1 Dôsledky dlhovej krízy v Európe 10
  3.2 Dôsledky dlhovej krízy v SR 14
  4 Riešenie dlhovej krízy 15
  4.1 Názory známych ľudí na riešenie dlhovej krízy 15
  4.2 Ďalšie názory na riešenie krízy 16
  4.3 Riešenie dlhovej krízy z pohľadu Slovenska 17
  Záver 19
  Použitá literatúra 20

Zdroje:
 • AUXT, Róbert. Dlhová kríza v eurozóne: Príčiny, riziká a riešenia, [online]. Bratislava: Ministerstvo financií SR. 2012. 21-28 s.
 • BETRÁN, Concha a i. Financial Crises in Spain: Lessons from the last 150 years, [online], [s.a.], 19 s.,
 • BLICHAROVÁ, Juliana. Dlhová kríza EÚ: záverečná práca kurzu.[online]. Banská Bystrica: Bankoví instiut vysoká škola Praha. 2012. 27-43 s.
 • BORDO, M. 2009. Financial Crises from a Historical Perspective [online]. 2009.
 • Dotazník INEKO (medzi 12 slovenskými ekonómami) [online]. November 2012.
 • DVOŘÁK, Pavel. 2008. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha: C.H. Beck. 2008. 169-170 s. ISBN 978-80-7400-075-1
 • HELÍSEK, M. Měnová krize (empirie a teorie). Praha: Professional Publishing. 2004. 12 s. ISBN: 80-86419-82-7
 • JAMBOROVÁ, Erika, Mária. Dlhová kríza v eurozóne, príčiny, následky, možné východiská. [online]. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave. 201 s.
 • KUBALOVÁ, Lucia. Dlhová kríza v Eurozóne - systémové príčiny: bakalárska práca [online]. Bratislava: Unniverzita Komenského v Bratislave. 2012. 17 s.
 • MUSÍLEK, Petr a i. Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. letech: výskumné štúdia. [online]. Praha: Vysoká škola ekonomická. 2004. 12s.
 • ŠAFARIKOVÁ, Lenka. Hlavné faktory vzniku finančných kríz: bakalárska práca. [online]. Banská Bystrica: Bankovní institút vysoká škola Praha. 2012.19 s.