Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Financovanie verejnoprospešných subjektov

«»
Prípona
.docx
Typ
poznámky
Stiahnuté
42 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41665
Posledná úprava
02.03.2013
Zobrazené
2 689 x
Autor:
silvuskakovacova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Základné pojmy a finančné kategórie
verejnoprospešnosť = môžeme charakterizovať cez štyri atribúty, a síce:
• všeobecnosť istých potrieb
• verejná dostupnosť statkov a služieb na ich uspokojenie
• verejný úžitok z ich uspokojenia
• vyčlenené subjekty na poskytovanie takýchto statkov a služieb

verejnoprospešný subjekt = subjekt, ktorý pôsobí navonok verejne, neobmedzene v prospech všetkých

statky a služby vo verejnom záujme = trhovo orientované alebo trhovo neorientované činnosti, ktoré sa vykonávajú v záujme verejnosti a zabezpečujú ich inštitúcie a orgány so špecifickými záväzkami voči verejnosti

infraštruktúra = súhrn zariadení a inštitúcií, ktoré utvárajú potrebné predpoklady na celkové pôsobenie a rozvoj ekonomiky, najmä jej výrobnej sféry (môže byť malá, veľká, ekonomická, sociálna...) „social ovearhead capital“ = tzv. spoločenský réžijný kapitál

ZNAKY INFRAŠTRUKTÚRY
• technická a časová náročnosť vypracovania projektov
• životnosť projektov
• kapitálová náročnosť projektov
• dlhodobá návratnosť projektov
• prevaha monopolného postavenia na danom území (prirodzený monopol) Prirodzený monopol vzniká ako prirodzený následok pôsobenia trhu na základe úspor z rozsahu
• úspor zo sortimentu

REGULÁCIA = aby nedochádzalo k zneužívaniu ich dominantného postavenia na trhu
Druhy štátneho regulovania
• Technické
• spoločenské
• ekonomické
...

Kľúčové slová:

verejnoprospešnosť

verejný záujem

verejnoprospešný subjekt

infraštruktúraObsah:
 • Základné pojmy a finančné kategórie
  Znaky infraštruktúry
  Regulácia
  Cenová regulácia
  Klasifikácia VPS
  Základné pojmy a finančné kategórie
  Finančný manažment VPS
  Finančná štruktúra VPS
  Faktory, ktoré ovplyvňujú potrebu finančných zdrojov
  Finančná štruktúra „VPS“ (základná schéma)
  Financovanie verejnoprospešných podnikov
  Doprava
  Zdroje financovania dopravy
  Základné druhy VHD a subjekty
  Spoje
  Energetika
  Financovanie verejnoprospešných činností na komunálnej úrovni
  Financovanie verejnoprospešných organizácií
  Financovanie školstva
  Financovanie zdravotníctva
  Financovanie verejnoprospešných fondov
  Charakteristika VPF
  Financovanie verejnoprospešných inštitúcií
  1. Financovanie ZSSK CARGO, a.s. Mrázeková
  2. Cestná doprava v SR a jej financovanie.
  3. Financovanie tretieho sektora
  4. Vodná doprava v SR a jej financovanie.
  5. Financovanie dopravnej infraštruktúry v SR - /NDS/ - Volentier
  6. Financovanie pôšt a poštových činností v SR.
  7. Financovanie telekomunikácií.
  8. Elektrárenský priemysel z hľadiska financovania.
  9. Plynárenský priemysel z hľadiska financovania.
  10. Tepelné hospodárstvo z hľadiska financovania.
  11. MHD z hľadiska financovania na úrovni obce (mesta),
  12. Vodné hospodárstvo z hľadiska financovania na úrovni obce.
  13. Odpadové hospodárstvo z hľadiska financovania na úrovni obce
  14. Formy podpory bývania v SR (sociálne bývanie).
  15. Systém financovanie regionálneho školstva z pohľadu obce.
  16. Systém financovania regionálneho školstva z pohľadu VÚC. Struhárová
  17. Financovanie verejných, štátnych a súkromných VŠ – porovnanie.
  18. Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa
  19. Financovanie zdravotníckych zariadení – štátne rozpočtové organizácie.
  20. Nemocnica (nezisková organizácia).
  21. Financovanie zdravotníckych zariadení – neštátne zdravotnícke zariadenia.
  22. Lieková politika v SR z hľadiska financovania.
  23. Slovenská akadémia vied a jej financovanie.
  24. Slovenské národné divadlo a jeho financovanie.
  25. Slovenské národné múzeum a jeho financovanie.
  26. Financovanie RTVS.
  27. Financovanie TA SR.
  28. Financovanie obrany a bezpečnosti štátu v podmienkach SR.
  29. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny - financovanie.
  30. Financovanie samosprávy v SR – obec.
  31. Financovanie samosprávy v SR – VÚC.
  32. Financovanie polície v SR.
  33. Financovanie súdnictva v SR.
  34. Národný jadrový fond z hľadiska zdrojov financovania
  35. Štátny fond rozvoja bývania z hľadiska zdrojov financovania.
  36. Enviromentálny fond z hľadiska zdrojov financovania.
  37. Fond ochrany vkladov z hľadiska zdrojov financovania.
  38. Recyklačný fond z hľadiska zdrojov financovania.
  39. Nadnárodné fondy a ich financovanie
  40. Financovanie občianskych združení.
  41. Financovanie nadácií.

Zdroje:
 • BEŇOVÁ, Elena a kol.: Financie verejnoprospešných organizácií. Bratislava: Ekonóm, 2005
 • BEŇOVÁ , Elena a kol.: Verejné financie. Bratislava: Ekonóm, 2004
 • MEDVEĎ, J. – NEMEC, J. a kol.: Základy verejných financií. Bratislava: Sprint, 2007
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko