Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Európska menová integrácia (História európskej integrácie, Maastrichtské kritéria...)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13877
Posledná úprava
20.09.2021
Zobrazené
1 945 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vznik Hospodárskej a menovej únie (Economic and Monetary Union -
EMU), ktorým sa v Európe zavŕšili snahy o prehĺbenie integrácie zavedením
spoločnej meny, predstavuje významný medzník v dejinách nášho kontinentu.
Dňa 1. januára 1999 zaviedlo jedenásť členských štátov Európskej únie
(EÚ) v bezhotovostnom platobnom styku spoločnú menu euro. (V roku 2001 sa k nim pripojilo aj Grécko). O tri roky neskôr bankovky a mince novej meny postupne nahradili národné meny participujúcich krajín.
Zavedenie eura do obehu bude okamžite viditeľné pre všetkých občanov, preto je táto téma atraktívna nielen pre odborníkov, ale pre každého.

Cieľom tejto práce je priblížiť históriu európskej menovej integrácie, zhodnotiť vplyv zavedenia eura, analyzovať jednotlivé výhody aj nevýhody alebo riziká spojené so zavedením eura a definovať menu euro.

Zavedenie eura na Slovensku hodnotíme hlavne z celkového makroekonomického hľadiska, zohľadňujeme však aj špecifické vplyvy na niektoré sektory hospodárstva alebo na niektoré skupiny obyvateľstva.
V našej práci sa zaoberáme zavedením eura ako ekonomickou otázkou, s časti i ako politickou otázkou. Nerozoberáme sociologické a kultúrne aspekty spoločnej európskej meny, hoci sú určite tiež veľmi dôležité.

Taktiež zohľadňujeme dôležité hospodárskopolitické rozhodnutia, ktoré boli prijaté
a ktoré ovplyvnia ekonomické prínosy aj nevýhody eura.

Slovensko sa zaviazalo prijať euro už pri vstupe do Európskej únie. Naša prístupová zmluva určuje, že vo vhodnom čase musí Slovensko prijať spoločnú európsku menu a stať sa členom eurozóny. Sme síce členmi Hospodárskej a menovej únie, ale nepodieľame sa na spoločnej mene - z hospodárskej a menovej únie teda využívame iba hospodársku úniu.

Slovensko sa môže stať členom eurozóny až po splnení kritérií makroekonomickej stability, takzvaných maastrichtských kritérií, a po zrušení našej výnimky. Až po zavedení spoločnej meny bude Slovensko plne zapojené do spoločného trhu.
...

Kľúčové slová:

mena

euro

menová integrácia

história EÚ

dopad eura

menová únia

Maastrichtské kritéria

ekonomika

financie

ECB

zavedenie eura

peniazeObsah:
 • Úvod 1
  Cieľ a metodika 2
  Vlastná práca 3
  1 HISTÓRIA EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE 4
  1.1 Hospodárska a menová únia 5
  1.2 Spoločná menová jednotka- EUR 7
  2 Maastrichtské kritériá 8
  2.1 Plnenie maastrichtských kritérií 8
  3 Politické a ekonomické dôsledky vstupu SR do EÚ 9
  3.1 Výhody 9
  3.1.1 Ekonomické výhody vstupu SR do EÚ 9
  3.1.2 Neekonomické výhody vstupu do EÚ 10
  3.2 Nevýhody 10
  3.2.1 Riziká a nevýhody vstupu SR do EÚ 10
  3.3 Dôsledky neintegrácie SR s EÚ 11
  4 Dopady zavedenia eura na obyvateľstvo, podniky a štátnu správu 12
  4.1 Dopady zavedenia eura na obyvateľstvo 12
  4.2. Dopady zavedenia eura na podniky 14
  4.3. Dopady zavedenia eura na štátnu správu 16
  5 Euro a jeho motívy 18
  Záver 21
  Použitá literatúra 22
  Prílohy 23

Zdroje: