Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Finančno-ekonomická analýza - Duslo Šaľa, a.s.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12067
Posledná úprava
13.09.2019
Zobrazené
6 400 x
Autor:
rkoeman
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej práce je priblížiť si postupy finančno - ekonomickej analýzy a zhodnotenie hospodárskej činnosti podniku konkrétneho podniku- Duslo Šaľa, a.s. Pri jednotlivých analýzach a hodnoteniach. Pokúsime sa na základe našich doterajších poznatkov analyzovať vplyv a mieru vplyvu jednotlivých faktorov na výslednú ekonomickú situáciu v podniku. Pre túto prácu sme použili účtovné výkazy za účtovné obdobie 2003, 2004 a 2005, ktoré tvorili súvaha a výkaz ziskov a strát, čiastočne sme čerpali informácie aj z výročných správ, hlavne z oblasti ľudských zdrojov.

Dusľo Šaľa, a.s. pôsobí v odvetví chemického a farmaceutického priemyslu, stručnú analýzu tohto odvetvia uvádzame v 3. kapitole. Pri hodnotení hospodárskej situácie spoločnosti sme využili horizontálnu a vertikálnu analýzu súvahy a výkazu ziskov a strát, analýzu pomerových ukazovateľov, pyramidálny rozklad ROE, pridanej hodnoty, výsledku hospodárenia a halierového ukazovateľa, ďalej grafickú metódu(radarový graf), metódy analýzy postavenia podniku na trhu, analýzu transformačného procesu.

Kľúčové slová:

finančná analýza podniku

pomerové ukazovatele

súvaha

konkurencia

výkaz ziskov a strát

likvidita

zadĺženosť

ekonomická pridaná hodnotaObsah:
 • 2. Profil a história spoločnosti 4
  2.1 Predaj v spoločnosti 5
  3. Charakteristika odvetvia a popis jeho vývoja 5
  3.1 Pozícia odvetvia v priemysle SR 5
  3.2 Charakteristika odvetvia 6
  3.3 Odvetvie v globálnom ekonomickom prostredí 6
  3.3.1 Postavenie a charakteristika odvetvia v krajinách EÚ a vo svete 6
  3.4 Odvetvie v domácom ekonomickom prostredí 7
  3.4.1 Analýza výsledkov hospodárenia 7
  3.5 Budúcnosť európskeho chemického priemyslu 8
  3.6 Konkurencia 9
  4. Vertikálna a horizontálna analýza 9
  4.1 Horizontálna analýza súvahy 9
  4.2 Vertikálna analýza súvahy 12
  4.3 Analýza výkazu ziskov a strát 13
  5. Analýza pomerových a rozdielových ukazovateľov 14
  5.1 Analýza vybraných pomerových ukazovateľov 14
  5.1.2 Ukazovatele likvidity 15
  5.1.3 Analýza ukazovateľov aktivity 16
  5.1.4 Ukazovatele zadlženosti 18
  5.1.5 Analýza ukazovateľov rentability 19
  6. Analýza pyramidálnych rozkladov 21
  6.1 Pyramidálny rozklad ROE 21
  6.2 Pyramidálny rozklad halierového ukazovateľa 23
  6.3 Pyramidálny rozklad pridanej hodnoty 24
  6.4 Pyramidálny rozklad výsledku hospodárenia 25
  7. Analýza postavenia podniku na trhu 26
  8. Grafické metódy- Radarový graf 28
  9. Využitie predikčných modelov 28
  10. Analýza primeranosti dynamiky objemových ukazovateľov 29
  11. Analýza efektívnosti transformačného procesu 30
  12. Ekonomická pridaná hodnota - EVA 31
  13. Záver 32
  14. Zdroje 33
  15. Prílohy 34

Zdroje:
 • Ficzová - J. Sedláček - V. Úradníček: Finančno-ekonomická analýza podniku I., 1. vydanie, vyd. OZ Financ, Banská Bystrica, ISBN 80-968702-1-1, 2002
 • Ficzová - J. Sedláček - V. Úradníček: Finančno-ekonomická analýza podniku II., 1. vydanie, vyd. OZ Financ, Banská Bystrica, ISBN 80-968702-1-1, 2002
 • Zalai, K. a kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku,5.vydanie, vyd. Sprint, Bratislava, 2007
 • Internetový zdroj stavu ekonomiky v odvetví
 • Účtovné výkazy podniku Duslo Šaľa, a.s. za roky 2003, 2004 a 2005
 • https://www.duslo.sk/
 • https://zchfp.sk/