Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

Finančné investovanie priemyselných podnikov

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42070
Posledná úprava
11.05.2013
Zobrazené
985 x
Autor:
draco91
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmetom diplomovej práce „Finančné investovanie priemyselných podnikov‟ je analýza možných návrhov investovania finančných prostriedkov. Cieľom práce je navrhnúť a vyhodnotiť možnosti investovania podniku. Prvá kapitola sa venuje teórií finančného investovania podniku, ktorého súčasťou je finančný trh, kritéria investovania a rozloženie investícií. Druhá časť sa zameriava na podnik Tatravagónka a. s. a informácie o ňom. V tretej časti je vypracovaná finančná situácia podniku na základe údajov zo súvah, výkazov ziskov a strát a peňažných tokov. V poslednej kapitole sú spracované návrhy a vyhodnotenie samotných návrhov investovania na základe rizikovosti, výnosnosti a likvidity.

Kľúčové slová:

finančné investovanie

portfólio

fond

dlhopis

termínovaný vkladObsah:
 • Zoznam obrázkov 9
  Zoznam tabuliek 10
  Zoznam symbolov a skratiek 12
  Slovník termínov 13
  Úvod 14
  1 Finančné investovanie podniku 15
  1.1 Finančný trh 15
  1.1.1 Peňažný trh 16
  1.1.2 Kapitálový trh 16
  1.1.3 Devízový trh 17
  1.1.4 Trh drahých kovov 17
  1.1.5 Poistný trh 17
  1.2 Základné kritéria finančného investovania 18
  1.3 Finančné investovanie podniku 19
  1.4 Rozloženie investícií 21
  1.5 Portfólio cenných papierov 22
  1.6 Inflácia 24
  1.7 Súčasná situácia na Slovensku 25
  2 Charakteristika podniku Tatravagónka, a. s. 27
  2.1 Predmet podnikania 27
  2.2 Základné imanie a zloženie akcionárov 28
  2.3 Politika a ciele kvality 29
  2.4 Výroba a predaj za rok 2011 30
  2.5 Zamestnanci podniku 33
  2.5.1 Vzdelávania zamestnancov 34
  2.5.2 Spolupráca so školami 35
  2.6 Dopad činnosti na životné prostredie 35
  2.7 Podnikateľský zámer na rok 2012 36
  3 Analýza finančnej situácie Tatravagónky, a. s. 38
  3.1 Ukazovatele zadlženosti 38
  3.2 Ukazovatele rentability 40
  3.3 Ukazovatele likvidity 43
  3.4 Index bonity 45
  3.5 Rýchly test (quick test) 46
  3.6 Záver finančnej analýzy 48
  4 Návrh a vyhodnotenie možností finančného investovania Tatravagónky, a. s. 49
  4.1 Finanční sprostredkovatelia 50
  4.1.1 Banky na Slovensku 51
  4.1.2 Investičné spoločnosti na Slovensku 52
  4.2 Návrh č. 1 – Termínované vklady 52
  4.3 Návrh č. 2 – Štátne dlhopisy 54
  4.4 Návrh č. 3 - Investovanie prostredníctvom podielových fondov 54
  4.4.1 Akciové fondy 55
  4.4.2 Dlhopisové fondy 58
  4.4.3 Fondy peňažného trhu 59
  4.4.4 Iné fondy 61
  4.5 Návrh č. 4 – Hedge fondy 63
  4.6 Vyhodnotenie investícií 63
  5 Záver 68
  Zoznam použitej literatúry 69
  Prílohy 71

Zdroje:
 • DRÁBEK, Josef – POLÁCH, JIŘÍ: Reálne a finančné investovanie firiem. Zvolen – Zlín, 2008. 271 s. ISBN 978-80-228-1934-3.
 • STEIGAUF, Slavomír: Fondy jak vydělávat pomocí fondú. GRADA, 2003. ISBN 80-247-0247-9.
 • PINDA, Ľudovít: Finančná matematika investičných projektov. Bratislava: Iura Edition, 2010. 138 s. ISBN 978-80-8078-319-8.
 • VLACHINSKÝ, Karel a kolektív: Podnikové financie. Bratislava: Iura Edition, 2009. 524 s. ISBN 978-80-8078-258-0.
 • Interné zdroje firmy TATRAVAGONKA POPRAD a.s.
 • GRAHAM Benjamin: Inteligentní investor. Praha: Grada, 2007. 504 s. ISBN 978-80-247-1792-0.
 • JÍLEK, Josef: Peníze a menová politika. Praha: Grada, 2004. 744 s. ISBN 80-247-0769-0.
 • JÍLEK, Josef: Akciové trhy a investovaní. Praha: Grada. 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3.
 • Prečo investovať na Slovensku? [online].
 • KUBASKÁ Nikol. J&T BANKA prináša unikátny výskum [online].
 • Inflácia v SR, aktuálny stav 2012, história [online].
 • HRUŠKA, Rastislav. Ako správne investovať na Slovensku I [online].
 • SALVE INVESTMENTS – portfólia [online].
 • Komoditné trhy a reálne investície [online].
 • Ako si vybrať správcovskú spoločnosť [online].
 • Dohľad nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom [online].
 • ROZKOŠNÝ, Petr. Velké ohlédnutí za rokem 2011 v podílových fondech [online].
 • NÝVLTOVÁ, Romana – MARINIČ, Pavel: Finanční rízení podniku. Praha: Grada. 2010. 208s. ISBN 978-80-247-3158-2.
 • KRALOVIČ, Jozef a kolektív: Finančný manažment - zbierka príkladov. Bratislava: Iura Edition. 2011. 248s. ISBN 978-80-8078-431-7.
 • Finančný trh [online].
 • JANEKOVÁ, Jaroslava – KÁDÁROVÁ, Jaroslava: Manažment investičného rozvoja podniku. Košice : TU, SjF. 2010. 150s. ISBN 978-80-553-0429-8.
 • Riziko vs výnos vs likvidita [online].
 • KOTULIČ, Rastislav a kolektív: Finančná analýza podniku. Bratislava: Iura Edition. 2010. 238s. ISBN 978-80-8078-342-6.
 • KRÁĽOVIČ, Jozef – VLACHYNSKÝ, Karol: Finančný manažment. Bratislava: Iura Edition. 2002. 419s. ISBN 80-89047-17-3.
 • Fundamentálna analýza [online].