Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Podnikateľský plán - výstavba rodinných domov na kľúč

«»
Prípona
.doc
Typ
ekonomický plán
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
9851
Posledná úprava
09.10.2018
Zobrazené
4 640 x
Autor:
enya1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Papula Jozef. Podnikanie. Pre úspešné podnikanie je veľmi dôležité, aby podnik dôkladne zvážil príležitosti a riziká, ktoré mu prostredie poskytuje a využil ich vzhľadom na svoje silné, slabé stránky, resp. špecifické prednosti v porovnaní s konkurenciou. K tomu, aby firma bola úspešná, bude musieť vytvárať príťažlivú ponuku pre cieľové trhy a prispôsobiť svoje aktivity trendom. Cieľom tejto analýzy je zistiť a zhodnotiť oblasti, v ktorých bude mať podnik svoje slabiny a naopak, v ktorých bude silný. Na základe tohto zisťovania budú potom stanovené špecifické príležitosti podniku a budú robené opatrenia pre odstránenie nedostatkov, ktoré by znižovali konkurencie schopnosť podniku. Silné a slabé stránky budem vyhodnocovať z hľadiska jednotlivých činností podniku. A chceme svoje ciele uskutočniť, musíme vstúpiť do kontaktu s množstvom iných subjektov. Subjekty tvoria jeho mikroprostredie a makroprostredia, v ktorom podnik funguje a ktoré ho ovplyvňuje.

Kľúčové slová:

podnikateľská vízia

analýza prostredia

finančný plán

mikroprostredie

organizácia

financieObsah:
 • 1. Stručná charakteristika východiskovej situácie
  2. Podnikateľská vízia
  3. Prevádzkovo-technická analýza prostredia
  3.1 Mikroprostredie
  3.2 Makroprostredie
  3.3 Organizačno-právna stránka
  4. Finančno-ekonomická stránka
  VÝchodiská finančného plánu
  Záver

Zdroje:
 • Papula J., Papulová Z: Základy podnikania a manažmentu: pre študentov manažérskych študijných odborov. -1. - Bratislava: Kartprit, 2004, 223 s., ISBN 80-88870-37-2
 • Doubková E., Liberko I.: Podniková ekonomika - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline/EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2000, 201 s., ISBN 80-7100-675-0
 • Dudová R. a kol: Finančná analýza firmy - Bratislava: MIKA-CONZULT 1995, 80 s.
 • Viera Cibáková: Úvod do teórie marketingu, Bratislava, MERKURY s.r.o., 2004, 164 s. ISBN 80-89143-23-7