Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Organizovanie (Podstata organizovania, Hlavné typy organizačných štruktúr)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13254
Posledná úprava
10.11.2020
Zobrazené
951 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Organizovanie hrá v podniku veľmi dôležitú úlohu. Na tom ako sú zorganizované a usporiadané vzťahy v organizácii, ako sú rozdelené zdroje a ako je koordinovaná výrobná činnosť závisí prakticky celá existencia organizácie.
Na začiatku 20-teho storočia Henri Fayol ako prvý vyzdvihol organizovanie ako jednu zo základných funkcií manažéra. Zároveň rozčlenil priemyselné činnosti podniku na šesť skupín, čím vytvoril prvé základy organizačnej koncepcie.
Organizovanie ako manažérska funkcia nestráca na význame ani dnes, práve naopak, čoraz viac sa ukazuje že správny systém organizovania podniku je východiskom úspešnosti podniku na čoraz konkurenčnejšom prostredí.

Témou tejto práce je oboznámenie čitateľa s podstatou organizovania, s jeho aspektmi a priblíženie jednotlivých typov organizačných štruktúr. Podrobnejšie sú opísané ich vlastnosti, prednosti a nedostatky.
...
Organizovanie ako také vychádza z plánovania.
Aby podnik v konkurenčnom trhovom prostredí mohol správne a efektívne fungovať, musí si stanoviť ciele, ktoré chce dosiahnuť a plány, ako ich dosiahne. Ak podnik tieto plány a ciele už má, musí sa následne rozhodnúť ako bude organizovať svoje prostriedky ( myslené ľudí a materiálne zdroje ), aby svoje ciele splnil, teda musí navrhnúť zodpovedajúcu štruktúru zdrojov, ktorá umožní ich čo najefektívnejšie použitie.
V rámci organizovania sa teda podnik rozhoduje kto vykoná potrebné práce, ktorí ľudia budú mať povinnosť práce urobiť a ktorí ľudia budú mať za ne zodpovednosť. Zároveň treba dosiahnuť koordináciu týchto ľudí ( prostredníctvom usporiadania vzťahov, úloh a právomocí ), aby sa zabezpečila čo najväčšia efektivita procesov.
Proces organizovania je veľmi komplikovaný. Vedenie firmy sa musí rozhodnúť, aká štruktúra je pre ňu najefektívnejšia, čo vzhľadom na jedinečnosť každej firmy nie je jednoduché.
...

Kľúčové slová:

Manažment

organizovanie

organizačné štruktúry

rozhodovanie

manažment

plánovanie

centralizácia

podnik

mechanistické organizačné štruktúry

organické organizačné štruktúryObsah:
 • OBSAH 2
  ÚVOD 3
  PODSTATA ORGANIZOVANIA 4
  DEFINÍCIA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY: 4
  DEĽBA ROZHODOVACEJ PRÁVOMOCI 5
  ZÁKLADNÉ KONCEPTY ORGANIZAČNÉHO DIZAJNU 6
  MECHANICKÝ A ORGANICKÝ KONCEPT ORGANIZAČNÉHO DIZAJNU: 6
  HLAVNÉ TYPY ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 8
  MECHANISTICKÉ ( KLASICKÉ ) TYPY ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 8
  FUNKČNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 8
  OBR: FUNKČNÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 9
  FUNKCIONÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 9
  DIVIZIONÁLNA ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 11
  ORGANICKÉ TYPY ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 14
  JEDNODUCHÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 14
  PROJEKTOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 14
  MATICOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 16
  SIEŤOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 18
  ŠTRUKTÚRA KOMISIÍ 18
  ZÁVER 19
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 20

Zdroje:
 • Thomasová, E.: Organizovanie. Bratislava: Ekonóm 2005
 • Majtán, M.: Manažment. Bratislava: Sprint 2007
 • Sedlák, M.: Manažment. Bratislava, Elita 1997,
 • Thomasová, E.: Moderné trendy v organizačnej štruktúre podnikov. Bratislava: Ekonóm 2003
 • Vavrinčík, P.: Organizovanie a organizačné štruktúry. Bratislava: Ekonóm 1999