Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42120
Posledná úprava
19.05.2013
Zobrazené
2 179 x
Autor:
andrejka.slamova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Reforma verejnej správy je veľmi aktuálna téma a to nielen na Slovensku, ale v celej východnej a strednej Európe. Je to sôsobené tým, že v krajinách západnej Európy sa s reformami začalo hneď po druhej svetovej vojne, avšak východná a stredná Európa sa po vojne ocitla v socializme. Do roku 1989 vo východnej Európe neprebiehala žiana zmena v oblasti týkajúcej sa verejnej správy, zatiaľ západná Európa prešla rozsiahlymi reformami v tejto oblasti.

V súčasnosti najaktuálnejším prístupom k reformám vo verejnej správe je prístup New Public Management. Cieľom seminárnej práce je poukázať na prvky New Public Managementu vo vybraných dokumenoch reforiem verejnej správy na Slovensku. Práca je rozdelená na päť samostatných kapitol, ktoré postupne predstavujú verejnú správu vo všeobecnosti – prvá kapitola, v druhej kapitole charakterizujeme modernizáciu verejnej správy a tretia kapitola poukazuje na rozdiely manažmentu vo verejnom a súkromnom sektore. Celá štvrtá kapitola sa venuje NPM - jeho princípom, nástrojom a prínosu pre rozličné záujmové skupiny. Piata kapitola oboznamuje s reformou verejnej správy na Slvensku po roku 1999 a na základe použitých dokumentov poukazuje na prvky New Public Managementu v reformách verejnej správy na Slovensku.
...

Kľúčové slová:

New Public Management

verejná správa

moderné prvky riadena

reformy verejnej správyObsah:
 • 1 Verejná správa 3
  2 Modernizácia verejnej správy 3
  3 Rozdiely manažmenu vo verejnom a súkromnom sektore 4
  4 New Public Management (NPM) 5
  4.1 Základné princípy NPM 5
  4.2 Nástroje NPM 6
  4.3 Prínos New Public Managementu 8
  5 Reformy verejnej správy na Slovensku 9
  5.1 Modernizácia verejnej správy v Slovenskej republike 10
  5.2 Koncepcia modernizácie a decentralizácie verejnej správy na Slovensku-sekcia: riadenie verejnej správy 10
  5.3 Vládny program eESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa 12
  5.4 Národný program reforiem 2013 13
  5.5 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (TUR) 15

Zdroje:
 • BERKLEY, G. 1975. The Craft of Public Administration. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
 • GAŠPAR, M. 2003. Modernáverejnáspráva. Bratislava: POPCOM, spol. s.r.o..1993. ISBN 80-85717-01-8
 • HRABALOVÁ, S. a kol. 2005. Metody a nástrojeřízeníveveřejnésprávě. Brno: Olprint. 2005. ISBN 80-210-3679-6
 • Hodnotenierozvojovýchdokumentov v intenciách NSTUR (príloha č.5). In NárodnástratégiatrvaloudržateľnéhorozvojaSlovenskejrepubliky.
 • KOVÁČOVÁ, E. 2010. VerejnásprávanaSlovensku. Úlohy a postavenieúzemnejsamosprávy. BanskáBystrica. 2010. ISBN 978-80-557-0101-1
 • KUKLIŠ, P. a BEREČÍK, P. 1997. ReformaverejnejsprávynaSlovensku. In Reformaverejnejsprávy – porovnanieskúsenostívýchodu a západu. Bratislava: NISPAcee. 1997. ISBN 80-967616-2-5
 • MEDVEĎ, J., NEMEC. J. a kol. 2011. Verejnéfinancie.Bratislava. 2011. ISBN 978-80-89393-46-6
 • PEKOVÁ, J. 2004. Hospodáření a finance územnísamosprávy. Praha: Management Press. 2004. ISBN 80-726-1086-4
 • WRIGHT, G. a NEMEC, J. 2002. Management veřejnésprávy - zkušenosti z transformaceveřejnésprávyzezemístřední a východníEvropy. Bratislava: EKOPRESS. 2003. ISBN 80-86119-70-X
 • Internet