Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 68   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Hedging a hedgingové stratégie ako forma eliminácie finančných rizík podniku
100,0%
0,2 45x
Moderné prvky riadenia verejných financií. New Public Management.
100,0%
0,1 9x
Porovnanie vybraných indikátorov technickej analýzy
100,0%
2,5 0x
Aktivity štátu v súvislosti s hospodárskou krízou
99,8%
0,2 5x
Ochrana hospodárskej súťaže na Slovensku
98,5%
0,3 7x
Sociálna politika v Slovenskej republike
98,5%
0,1 18x
The role of the FED in comparison with the ECB
97,8%
0,1 5x
Kolektívne investovanie na Slovensku
97,8%
0,2 2x
Hedging - finančné deriváty - seminárna práca - Finančný manažment
97,5%
0,2 14x
Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku
96,5%
0,3 5x
Aktuálne problémy verejného sektora v SR
96,3%
0,3 13x
Výdavky samosprávnych krajov ČR
96,0%
0,1 2x
Paul Krugman a jeho vplyv na regionálnu ekonómiu
95,8%
0,1 5x
Financovanie politických strán na Slovensku
95,8%
0,1 5x
Eliminácia finančného rizika
94,6%
0,1 0x
Pakt stabilitu a rastu EÚ, jeho reforma a význam
93,9%
0,2 7x
Reálne investície a ich efektívnosť
93,8%
0,1 15x
Vplyv dopravnej politiky Európskej únie na regionálny rozvoj na Slovensku
93,7%
0,1 6x
Verejno-súkromné partnerstvá a ich význam pre rozvoj obce Králiky
92,3%
0,3 0x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Bankovníctvo
92,3%
0,4 2x
Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ
92,3%
1,2 2x
Alokačný kľúč euro bankoviek pre jednotlivé členské krajiny
92,3%
0,1 0x
Inovačná výkonnosť a podmienky podnikania na Slovensku
92,2%
1,6 14x
Vypracované otázky - manažment 2. ročník
91,5%
1,7 5x
Ciele a princípy finančného riadenia Slovnaft a.s.
91,5%
0,1 9x
Vypracované otázky z Podnikových financií
91,5%
0,8 3x
Uplatňovanie fiškálnej politiky - Slovensko
90,6%
0,3 7x
História a zakladatelia sociológie. Sociologické smery, školy a paradigmy.
90,1%
0,2 13x
Sociálna politika na Slovensku
89,3%
0,1 24x
Harmonizácia daní v podmienkach EÚ
89,0%
0,1 10x
Sociologický výskum
88,8%
0,1 4x
Teória parity úrokovej miery a úrokový diferenciál pri determinácii menového kurzu
88,8%
0,1 19x
Štátne pokladničné poukážky
88,6%
0,1 21x
Chudoba ako globálny problém svetového hospodárstva
88,4%
0,6 9x
Financie a mena poznámky
88,3%
0,8 3x
Ako žiadať o príspevok zo štrukturálnych fondov
87,9%
0,1 9x
Programovacie jazyky a vírusy
87,7%
0,6 0x
Platobná bilancia - bežný účet
87,5%
0,1 12x
Teória ekonómie
87,5%
16,4 0x
Dejiny ekonomických teórií - pomôcka pre externistov
86,8%
0,3 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: