Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Ochrana hospodárskej súťaže na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41034
Posledná úprava
03.12.2012
Zobrazené
1 468 x
Autor:
maria.f
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Semestrálna práca popisujúca činnosť Protimonopolného úradu a jednotlivé prípady ktoré riešil v posledných rokov. Analýza činnosti PMÚ SR za posledných 20 rokov.

Úvod
Ak hospodárska súťaž funguje, medzi podnikateľmi dochádza k súpereniu o spotrebiteľa. Vtedy platí aj pravidlo, že náš zákazník je náš pán. Fungujúca hospodárska súťaž prináša mnoho výhod pre spotrebiteľa, a to predovšetkým nižšie ceny, vyššiu kvalitu a taktiež aj inováciu jednotlivých produktov. Ale čo ak táto súťaž nefunguje? Aký to má dopad predovšetkým na spotrebiteľa a ostatných podnikateľov? Aké formy narušenia súťaže existujú? Aj na tieto otázky zodpovieme v našej semestrálnej práci. Téma ohľadom hospodárskej súťaže sa týka nás všetkých, pretože každý z nás je spotrebiteľom. Hlavným cieľom našej semestrálnej práce je teda čo najviac priblížiť politiku ochrany hospodárskej súťaže a poukázať na nevyhnutnosť existencie fungujúcej súťaže. Prostredníctvom prípadov by sme chceli poukázať aj na fungovanie PMÚ SR a kroky, ktoré musí úrad vykonať, aby zabezpečil plynulé fungovanie trhu...  

Kľúčové slová:

hospodárska politika

protimonopolný úrad

zákon o ochrane hospodárskej súťaže

dohoda obmedzujúca súťaž

koncentrácia

kontrola koncentrácii

politika ochrany hospodárskej súťaže

zneužitie dominanciObsah:
 • Úvod
  1 Politika hospodárskej súťaže
  1.1 Hospodárska súťaž
  1.2 Politika hospodárskej súťaže
  1.3 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
  1.4 Formy nedovoleného obmedzovania súťaže a koncentrácie
  1.4.1 Dohoda obmedzujúca súťaž
  1.4.2 Zneužívanie dominantného postavenia
  1.4.3 Koncentrácia
  2 Činnosť PMÚ SR v praxi
  2.1 Priebeh konania
  2.2 Grafy prezentujúce činnosť PMÚ SR
  3 Prípady riešené PMÚ SR
  3.1 Dohoda obmedzujúca súťaž
  3.1.1 Možná dohoda bánk
  3.1.2 Diaľnica v SR
  3.2 Zneužitie dominantného postavenia
  3.2.1 Slovglass verzus SPP, a.s.
  3.2.2 Slovnaft, a.s.
  3.3 Kontrola koncentrácií
  Záver
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje: