Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Teória ekonómie

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
16,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45353
Posledná úprava
03.11.2014
Zobrazené
521 x
Autor:
klaudia.gallova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Veľmi dobrý materiál na prípravu ku skúške predmetu Mikroekonómia

Kľúčové slová:

Mikroekonómia

trh

trhový mechanizmus

dopyt

ponuka

konkurencia

výrobky

služby

pružnosť

pavučinová teoréma

Kardinalistický prístup

Ordinalistický prístup

náklady

nedokonalá konkurenciaObsah:
 • 1. Úvod do ekonómie
  2. Formovanie trhu, trhový mechanizmus,
  3. Dopyt, ponuka, rovnovažná cena
  4. Elasticita dopytu a ponuky na trhu výrobkov a služieb
  5. Rovnováha na trhu a časový prvok
  6. Správanie sa spotrebiteľa a odvodenie krivky dopytu
  7. Správanie sa firmy a odvodenie krivky ponuky
  8. Rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie
  9. Trh výrobných faktorov
  10. Trh kapitálu a trh pôdy
  11. Trh práce
  12. Rozdeľovanie dôchodkov a kvalita života
  13. Zlyhanie trhu a mikroekonomická politika štátu

Zdroje:
 • Povinná literatúra:
 • LISÝ, J. a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2007. 714 s. ISBN 978-80-8078-164-4
 • SAMUELSON, P. A.- NORDHAUS, W. D. 2010. Ekonómia. Bratislava: Elita, 2010. 808 s. ISBN 978-80-205-0590-3
 • Odporúčaná literatúra:
 • HONTYOVÁ a kol.: Ekonomická teória. Elita. Bratislava 1995. 160 s. ISBN 80-85323-81-8