Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 134   |   Strana 1 / 4


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Členenie nákladov firmy a ich aplikácia v praxi
99,4%
0,2 7x
Pružnosť ponuky a dopytu na trhu výrobkov a služieb
98,6%
0,1 24x
Mikroekonómia - Ochrana peňazí pred infláciou
97,8%
0,2 12x
Trh a trhový mechanizmus - Mikroekonómia
97,4%
0,1 5x
Analýza vzťahu príjmu spotrebiteľa na spotrebiteľské správanie
96,2%
0,4 6x
Trh kapitálu, dôchodky (Teória kapitálu, Trh kapitálu, Skladba dôchodkov v domácnoti)
95,4%
0,2 7x
Poisťovníctvo, poistenie, funkcie postenia
94,3%
1,0 28x
Mikroekonómia - Okruhy otázok + vypracované otázky na skúšku
93,9%
6,6 37x
Mikroekonómia - prednášky (Predmet ekonomickej teórie, Základy analýzy dopytu a ponuky, Štátne intervencie do dopytu a ponuky: dane, dotácie, regulácia cien...)
93,5%
7,9 0x
Charakteristika spoločnosti Union posiťovňa a.s.
93,2%
0,2 10x
Mikroekonómia (podklady z prednášok, vhodné ku skúške - TRHOVÝ MECHANIZMUS, TRH VÝROBNÝCH FAKTOROV, NÁKLADY V PODMIENKACH DOKONALEJ A NEDOKONALEJ KONKURENCIE...)
93,2%
2,9 3x
Všeobecná ekonomická teória - Mikroekonómia, vypracované okruhy
92,3%
0,3 16x
Analýza správania sa spotrebiteľa
92,3%
0,7 62x
Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu
92,1%
0,1 102x
Vypracované otázky z mikroekonómie - EUBA NHF
91,5%
1,2 32x
Všeobecná ekonomická teória - Mikroekonomika
91,4%
0,2 10x
Mikroekonómia - vypracované otázky na skúšku
91,4%
2,5 75x
Základné ekonomické ukazovatele charakterizujúce hospodársky výsledok firmy - zisk alebo strata firmy
91,1%
1,4 11x
Rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie
89,8%
0,5 37x
Mikroekonómia - vypracované otázky
89,8%
6,8 37x
Mikroekonómia - výber z prednášky
89,7%
1,4 11x
Mikroekonomia - otázky ku skúške
89,5%
0,3 18x
Základné ekonomické ukazovatele charakterizujúce hospodársky výsledok firmy zisk alebo strata firmy
89,4%
2,2 2x
Chudoba a ekonomický vývoj
89,3%
0,1 1x
Práca a odmeňovanie
88,4%
0,1 3x
Mikroekonómia - testy, zápočet a výsledky
88,3%
0,7 56x
Teória firmy, podnikanie a podnikateľské subjekty v podmienkach dokonalej a nedokonalej konkurencie
88,2%
0,3 6x
Mikroekonómia - prepočítané príklady zo zápočtu 8.1.2011
88,0%
4,0 23x
Skriptá z Mikroekonómie
87,6%
0,4 6x
Vypracované otázky z predmetu - Mikroekonómia
87,6%
0,3 8x
Teória ekonómie
87,5%
16,4 0x
Mikroekonómia II - vypracované príklady
87,5%
0,4 20x
Mikroekonómia - vypracované štátnicové otázky
87,3%
0,8 5x
Vypracované otázky na test z Mikroekonómie
86,8%
0,4 21x
Cestovná kancelária - Solartour
86,8%
0,6 6x
Mikroekonómia - ťahák (Preferencie spotrebiteľa, teoria užitočnosti, Základy teorie spotrebiteľa...)
86,6%
0,1 2x
Trhová konkurencia a elasticita trhu
86,5%
0,5 27x
Prednášky z Mikroekonómie
86,3%
0,2 13x
Mikroekonómia (TEST M OPAK)
85,7%
0,1 20x
Vypracované otázky z Mikroekonómie
85,7%
0,1 4x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: