Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Mikroekonómia - výber z prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8425
Posledná úprava
06.03.2018
Zobrazené
3 468 x
Autor:
extansa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Zákon vzácnosti a hranica produkčných možností

Zákon vzácnosti vyjadruje, že výrobné zdroje sú vzácne, preto nie je možné vyrábať všetko, čo by ľudia chceli.
Ľudia a spoločnosť musia rozhodnúť, ako tieto zdroje rozdeliť na výrobu jednotlivých výrobkov.
Problém nedostatku (vzácnosti) a výberu možno ilustrovať pomocou krivky PPF (Production-Possibility Frontier), t. j. krivky hranice produkčných možností. Táto krivka sa nazýva aj transformačná krivka, pretože predstavuje transformáciu obmedzených zdrojov z jedného využitia na iné využitie. Hranica produkčných možností zobrazuje všetky dostupné kombinácie dvoch statkov (dvoch skupín statkov), ktoré sa môžu vyrobiť pri daných výrobných zdrojoch a technológiách.


Obr. Krivka hranice produkčných možností

Obrázok predpokladá obmedzenosť zdrojov: keby všetky zdroje boli vynaložené na výrobu statku A, mohlo by sa ho vyrobiť 80 jednotiek a žiadny výrobok B. Naopak, ak sa zdroje vynaložia len na výrobu statku B, vyrobí sa tohto statku 120 jednotiek a nevyrobí sa žiadny statok A. Pri kombinovanej alokácii zdrojov sa môže vyrobiť rôzne množstvo statkov A a B (napr. body C, D na krivke PPF). Body za krivkou PPF (napr. bod Z) sú nedosiahnuteľné, ekonomika nemá dostatočné zdroje na výrobu zodpovedajúcich kombinácií statkov A, B. Body vnútri PPF (napr. bod Y) znamenajú, že zdroje sa nevyužívajú úplne, resp. využívajú sa neefektívne.

Kľúčové slová:

vzácnosť

spotrebiteľ

klesajúce výkony

rovnováha

dôchodok

maximalizácia zisku

konkurencia

hospodárstvoObsah:
 • Zákon vzácnosti a hranica produkčných možností
  Zákon klesajúcich výnosov
  Správanie spotrebiteľa v trhovom hospodárstve
  Rovnováha spotrebiteľa
  INdiferenčná analýza a rovnováha spotrebiteľa
  Dôchodkový a substitučný efekt
  Analýza správania firiem v trhovom hospodárstve
  Maximalizácia zisku z hľadiska inputov /vstupov/
  Náklady podniku
  Rovnováha podniku v podmienkach dokonalej konkurencie
  Rovnováha podniku v podmienkach nedokonalej konkurencie