Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Mikroekonómia - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
74 x
Veľkosť
2,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2287
Posledná úprava
03.10.2016
Zobrazené
3 638 x
Autor:
adria202
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ekonomická činnosť a ekonomické konanie

Ekonomická činnosť
Na uskutočnenie ekonomickej činnosti musia byť k dispozícii potrebné výrobné zdroje. Vzhľadom k potrebám je zdrojov nedostatok, pretože existujú v obmedzenom množstve. Keďže výrobné zdroje sú limitované, čiže vzácne, ponúkajú sa alternatívne riešenia ich využitia. Znamená to, že ak sa zdroje využijú vo väčšej miere na jeden účel, automaticky sa zníži možnosť ich použitia na iných účel. Rozhodnutia o využití zdrojov uskutočňujú trhové subjekty.

Ekonomická činnosť predstavuje komplex činností: Výroba - rozdeľovanie - výmena - spotreba. Predstavuje komplex účelových činností, kt. ľudia vykonávajú v procese výroby, rozdeľovania, výmeny statkov a služieb, až kým sa nedostanú do spotreby


Ekonomické konanie
Zdroje musia byť vynaložené úsporne a zároveň účelne a užitočne. Ľudia konajú ekonomicky, hospodárne vtedy, ak sa pri daných zdrojoch usilujú o maximálne výsledky, alebo pri určených cieľoch svoje činnosti využívajú zdroje čo najúčelnejšie a najúspornejšie.

Kľúčové slová:

mikroekonómia

výrobné faktory

bod zvratu

maximálny zisk

nedokonalá konkurencia

rovnováha monopolu

ekonomický rast

ponuka

dopytObsah:
 • 1. Ekonomická činnosť a ekonomické konanie
  2. Konkrétna ekonomika a ekonomická veda
  3. Charakteristika a členenie ekonómie
  4. Predmet a definícia ekonómie
  5. Metódy a zásady skúmania
  6. Rôznosť názorov v ekonómii. Ekonomické zákony
  7. Ekonómia, hospodárska politika, prax
  8. Potreby a záujmy, statky
  9. Ekonomické vstupy
  10. Ekonomické výstupy, miera akumulácie
  11. Hranica výrobných možností (KVM), kombinácia, voľba
  12. Ekonomická efektívnosť, neefektívna produkcia
  13. Ekonomický rast z hľadiska KVM, faktory rastu
  14. Alternatívne náklady - zobrazenie pomocou KVM
  15. Výnosy z rozsahu a typy ekonomického rastu
  16. Závislosť medzi produktivitou práce a kapitálovou účinnosťou -
  17. Závislosť medzi produktivitou práce a výnosnosťou prírodných zdrojov (pôdy) - vplyv na technický pokrok.
  18. Zákon klesajúcich výnosov
  19. Zákon rastúcich relatívnych nákladov - grafické zobrazenie
  20. Kooperácia deľby práce, efekt zo špecializácie - vyjadriť prostredníctvom KVM
  21. Výmena, peniaze a ich funkcie
  22. Výmenná hodnota a cena, relatívne ceny a peňažná cena
  23. Podstata trhu, jeho prvky. Druhy tovarov vo vzťahu k produktu a územiu, informácie
  24. Trhové subjekty, kolobeh fyzických a peňažných tokov
  25. Triáda ekonomických úloh (problémov). Ekonomické systémy
  26. Trhový systém (ekonomika) a triáda ekonomických problémov
  27. Trhový mechanizmus
  28. Trhová cena a jej funkcie
  29. Podstata konkurencie, druhy konkurencie, metódy konkurencie
  30. Zlyhanie trhu a ekonomická funkcia štátu
  31. Dopyt - jeho členenie a faktory
  32. Krivka dopytu: podmienky, grafické a matematické vyjadrenie, Zákon klesajúceho dopytu.
  33. Ponuka - jej členenie a faktory
  34. Krivka ponuky: podmienky, grafické a matematické vyjadrenie, Zákon rastúcej ponuky
  35. Rovnováha ponuky a dopytu. Fungovanie mechanizmu ponuky a dopytu
  36. Situácia na trhu, keď vláda nariadi vyššiu alebo nižšiu cenu, ako je rovnovážna cena - dôsledky
  37. Zmeny v dopyte - posun krivky dopytu
  38. Vplyv zmeny cien substitučných tovarov na krivku dopytu
  39. Vplyv zmeny cien komplementárnych statkov na krivku dopytu
  40. Zmeny v ponuke - posun krivky ponuky
  41. Posuny krivky ponuky a dopytu: podmienky, zmena rovnovážnej ceny a rovnovážneho množstva
  42. Nástrahy pri využívaní ponuky a dopytu
  43. Chovanie spotrebiteľa, kombinácia spotreby a voľba spotrebiteľa
  44. Celková a hraničná užitočnosť, zákon klesajúcej hraničnej užitočnosti
  45. Rovnováha spotrebiteľa
  46. Odvodenie krivky dopytu
  47. Indiferenčná krivka a indiferenčná mapa
  48. Zákon substitúcie a hraničná miera substitúcie
  49. Priamka príjmového obmedzenia
  50. Bod rovnováhy spotrebiteľa (prostredníctvom indiferenčnej analýzy)
  51. Substitučný a dôchodkový efekt
  52. Odvodenie dopytu (prostredníctvom indiferenčnej analýzy)
  53. Priama, cenová elasticita dopytu
  54. Krížová elasticita dopytu
  55. Trhový dopyt
  56. Chovanie firmy a jej voľba, časové obdobia /horizonty/ voľby, produkčná funkcia
  57. Celkový, priemerný a hraničný produkt - krivky
  58. Podstata nákladov firmy a ich členenie na explicitné a implicitné
  59. Celkové, variabilné a fixné náklady a ich grafické znázornenie
  60. Priemerné a hraničné náklady - grafické vyjadrenie ich priebehu
  61. Vzťah hraničných a priemerných nákladov
  62. Celkové, priemerné a hraničné príjmy
  63. Čistý, účtovný a normálny zisk, priemerný a hraničný zisk
  64. Rovnováha firmy:
  65. Rovnováha dokonale konkurenčnej firmy.
  66. Odvodenie krivky ponuky firmy
  67. Bod zastavenia výroby
  68. Bod zvratu firmy
  69. Trhová ponuka a cenová elasticita ponuky.
  70. Podstata a príčiny vzniku nedokonalej konkurencie
  71. Rovnováha firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie
  72. Trhová štruktúra a trhová moc
  73. Rovnováha monopolu - bod maximálneho zisku
  74. Krivka ponuky a monopolná sila, nedostatočná objektívnosť monopolu
  75. Zásahy štátu a regulácia monopolu
  76. Analýza oligopolu, druhy oligopolov
  77. Analýza monopolistickej konkurencie, monopson
  78. Určenie cien výrobných faktorov, hraničný fyzický produkt a príjem z HFP
  79., Rozhodovanie podnikateľa na trhu výrobných faktorov:
  80. Pravidlo optimálnej kombinácie výrobných faktorov (vstupov) a pravidlo substitúcie.
  81. Renta, pozemková renta ako cena výrobného faktora pôdy:
  82. Dopyt, ponuka a rovnováha na trhu práce pri dokonale konkurenčnom trhu práce
  83. Trh práce v podmienkach nedokonalej konkurencie, pôsobenie odborov na trhu práce
  84. Kapitál, kapitálové statky (investície) a trh kapitálu
  85. Ponuka a dopyt na trhu kapitálu
  86. Rovnováha na trhu kapitálu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. Rovnováha úspor a investícií v závislosti od úrokovej miery
  87. Výnosy z kapitálu. Trh kapitálových statkov. Súčasná hodnota budúcich výnosov
  88. Interakcia trhov a všeobecná rovnováha
  89. Nerovnosť v pracovných a nepracovných dôchodkoch
  90. Meranie nerovnosti d dôchodkoch. Lorenzova krivka. Prerozdeľovacie procesy v ekonomike