Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Mikroekonómia - vypracované štátnicové otázky

«»
Prípona
.docx
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47051
Posledná úprava
25.09.2017
Zobrazené
662 x
Autor:
P816
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Ponuka a dopyt na trhu výrobkov a služieb, faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt, prebytok/nedostatok na trhu a trhová rovnováha, nadbytok a strata spotrebiteľov a firiem.

Funkcia dopytu závisí od:
- ceny tovarov- posun po krivke
- preferencií- posun celej krivky dopytu
- prímu- posun celej krivky dopytu
- ostatných faktorov- posun celej krivky dopytu

Kľúčové slová:

Mikroekonómia

štátnicové otázky

vypracované otázky na štátnice

FPM

EMP

EUBA

ponuka

dopyt

trh výrobkov

konkurencia

oligopolyObsah:
 • 1. Ponuka a dopyt na trhu výrobkov a služieb, faktory ovplyvňujúce ponuku a dopyt, prebytok/nedostatok na trhu a trhová rovnováha, nadbytok a strata spotrebiteľov a firiem.
  2. Základy teórie spotrebiteľa - preferencie, užitočnosť, hraničná užitočnosť, hraničná miera spotrebiteľskej substitúcie. Maximalizácia užitočnosti spotrebiteľa.
  3. Teória produkcie - produkčné funkcie a ich vlastnosti, produkčné funkcie pre jeden a viac variabilných vstupov, elasticita výstupu a tri štádia produkcie. Dlhodobé výnosy firmy, úspory z rozsahu.
  4. Firma v dokonalej konkurencii - krátkodobá a dlhodobá maximalizácia zisku, funkcia ponuky konkurenčnej firmy. Zisk, akceptovateľná strata a neakceptovateľná strata firmy.
  5. Monopolná trhová štruktúra - charakteristika, maximalizácia zisku monopolu, Cournotov bod rovnováhy monopolu. Cenová diskriminácia prvého, druhého a tretieho stupňa.
  6. Oligopoly - základná charakteristika. Cournotova rovnováha v oligopole. Cenový a množstvový vodca v oligopole. Ochrana hospodárskej súťaže, kartely.