Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Cestovná kancelária - Solartour

«»
Prípona
.doc
Typ
analýza
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11289
Posledná úprava
21.11.2018
Zobrazené
851 x
Autor:
beyhan
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vysvetlite predmet skúmania mikroekonómie vo vzťahu k Vášmu podnikateľskému zámeru, prípadne podniku (inštitúcii) ktorú poznáte.
Ekonómia sa podľa tradičných definícií zaoberá skúmaním alokácie vzácnych zdrojov medzi rôzne alternatívne užitie tak, aby boli uspokojené ľudské potreby. Mikroekonómia skúma predovšetkým rozhodovanie jednotlivých tržných subjektov, ktorými sú jednotlivci, firmy a štát. V našom prípade nám poznatky získane pri štúdiu umožnia pochopiť správanie jednotlivcov, ktorí sa rozhodujú o tom kedy, kde, koľko, čo kúpiť a to za predpokladu maximalizácie úžitku. Na druhej strane nám poznatky umožňujú v našej cestovnej kancelári stanoviť, aké služby ponúkať, ako stanoviť cenu jednotlivých produktov, ako efektívne využiť disponibilné zdroje, respektíve ako stanoviť optimálny výstup.

Popíšte obtiažný ekonomický problém vo Vašom podnikateľskom zámere.
Ako majiteľka CK stojím pred obtiažným rozhodnutím či v počiatočnej fáze realizácie projektu zaradiť do našej ponuky len produkty iných CK (ako provízny predajca), alebo či si priamo prenajať ubytovaciu kapacity v niektorom letovisku. S druhou variantou je spojené oveľa väčšie riziko vyplývajúce zo značných finančných strát vzniknutých pri neobsadení prenajatej kapacity. Nakoľko tieto kapacity je potrebne uhradiť vopred, bude potrebné taktiež zabezpečiť úver na zaplateniu prvých dvoch splátok. Samozrejme pri dobrom vyťažení danej kapacity bude zisk z predaj podstatne väčší, ako pri províznom predaji.

Aké dáta sú k dispozícii v predchádzajúcom prípade a ako sa zberajú a spracúvajú.
Prostredníctvom prieskumu, ktorý sme zrealizovali v regióne za pomoci dotazníka sme zistili predbežný záujem o destináciu v ktorej bude prenajatá ubytovacia kapacita. Ďalej máme k dispozícii údaje z banky o výške úrokoch z úveru. Preštudovaním konkurenčných ponukových katalógov sme zistili, aké sú predajné ceny zájazdov do danej lokality. Vzhľadom na to, že projekt obsahuje aj predpokladané fixné náklady, za pomoci výpočtu bodu zvratu určíme objem kapacity, ktorý musíme minimáĺne predať.

Kľúčové slová:

mikroekonómia

cestovná kancelária

metodológia

ekonomický aktér

prostredieObsah:
 • P1. úvod do metodológie mikroekonómie
  P2. ekonomickí aktéri
  P3. rozhodovanie ekonomických aktérov
  P4. vplyv prostredia na konanie ekonomických aktérov
  P5. racionálna voľba
  P6. altruistické rozhodovanie
  P7. úvod do teórie hier
  P8. ovplyvňovanie spotrebiteľovho rozhodovania
  P9. rozhodovanie aktérov v prostredí firmy
  P10. rozhodovanie o vstupoch do transformačného procesu
  P11. rozhodnutia súvisiace s optimalizáciou nákladov
  P12. alokačné rozhodnutia
  P13. vytváranie intervenčnej moci firiem
  P14. rozhodovanie v podmienkach monopolu
  P15. rozhodovanie v podmienkach oligopolu