Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Skriptá z Mikroekonómie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3509
Posledná úprava
07.04.2017
Zobrazené
1 452 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekonómia je
• všeobecná ekonomická veda, kt. dáva základ na racionálne ekonomické myslenie
• spoločenská veda, kt. skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivca a spoločnosti ako celku o využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby výroby statkov na súčasnú a budúcu spotrebu ako aj výmenné procesy ku ktorým dochádza
• veda, kt. skúma ako jednotlivec a spoločnosť rozhodujú o využití výrobných zdrojov na výrobu statkov a služieb a ako ich rozdeľujú a vymieňajú na uspokojovanie potrieb

Objektom skúmania je ekonomická realita. Čím je objekt zložitejší, tým menej dochádza k jednotnosti pri formácií zákonov, kt. sa objekt riadi.
Normatívna vychádza z poznatkov pozitívnej ekon. a urobí závery a odporúčania

Kľúčové slová:

mikroekonómia

ekonómia

podnikové hospodárstvo

konkurencia

užitočnosť

cyklus podniku

výrobné faktory

hmotný majetok

obežný majetokObsah:
 • Podnikové hospodárstvo
  Východiská mikroekonómie
  Spotrebiteľské správanie sa
  Ekonomické systémy
  Cenový systém
  Konkurencia
  Trhové subjekty
  Modelovanie v ekonómií
  Postup tvorby a interpretácie modelu
  Rozdelenie modelov:
  Základné problémy organizácie ekonomiky
  Preferencie
  Faktory ovplyvňujúce preferencie
  Užitočnosť statkov a preferencia spotrebiteľa
  Teória užitočnosti
  Užitočnosť
  Teória firmy
  Úloha firmy a formy podnikania
  Organizačné usporiadanie firmy
  Životný cyklus výrobku
  Cyklický priebeh krivky príjmov
  Zakladanie a vznik podniku
  Životný cyklus podniku
  Zakladateľský rozpočet
  Zánik podniku
  Členenie hlavných štruktúr
  Výrobné činitele /faktory/ podniku
  Podnikové výrobné faktory
  Podnikové výrobné faktory
  Majetková kapitálová štruktúra podniku - v súvahe
  Dlhodobý hmotný majetok
  Obežný majetok