Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Mikroekonómia - stručný obsah profilového predmetu

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
100 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2243
Posledná úprava
01.10.2016
Zobrazené
1 951 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
» Predmet všeobecnej ekonomickej teórie, základné terminologické vymedzenie, funkcie ekonomickej teórie a spôsoby skúmania ekonomickej reality
» Metodológia všeobecnej ekonomickej teórie, používané metódy, metodologické úskalia
» Triáda ekonomických problémov, cena alternatívneho výstupu, hranica produkčných možností

Kľúčové slová:

mikroekonómia

trhový mechanizmus

analýza dopytu

ponuka firmy

spotrebiteľské správanie

distribúcia dôchodkovObsah:
 • I. Predmet, metodológia, terminológia
  II. Trh a trhový mechanizmus
  III. Analýza trhu výrobkov a služieb
  IV. Spotrebiteľské správanie a dopyt
  V. Teória firmy a ponuka firmy
  VI. Analýza dopytu po výr. faktoroch
  VII. Analýza trhov výrobných faktorov
  VIII. Trh a distribúcia dôchodkov

Zdroje:
 • SCHILLER, Bradley R.: Mikroekonomie dnes. Brno : Computer Press 2004. 404 s. ISBN 8-251-0109-6.
 • URAMOVÁ, Mária: Mikroekonómia. Banská Bystrica : EF UMB, 2003. 226 s. ISBN 80-8055-260-6.
 • HOLKOVÁ, Vieroslava a kol.: Mikroekonómia (Terminologický slovník). Bratislava : Sprint vfra, 2007. 320 s. ISBN 978-80-89085-73-6.
 • LISÝ, Ján a kol.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava : Iura edition, 2005. 624 s. ISBN 80-88715-81-4.
 • LISÝ, Ján a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Bratislava : Iura edition, 2000. 508 s. ISBN 80-88715-81-4.
 • SAMUELSON, Paul. A.; NORDHAUS, William. D.: Ekonómia. Bratislava : Elita, 2000. 820 s. ISBN 80-8044-059-X.