Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Vypracované otázky z mikroekonómie - EUBA NHF

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41796
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
1 629 x
Autor:
evicka44
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Mikroekonomická teória spotrebiteľa.
Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba spotrebiteľa.
Statky, ktoré spoločnosť i jednotlivec používajú na uspokojenie potrieb môžu mať charakter voľných a ekonomických statkov.
Voľné – také statky, ktoré spotrebitelia používajú bez toho, aby za ne platili
Ekonomické (vzácne)– ktoré sú produkované vzácnymi zdrojmi a k spotrebiteľovi sa dostávajú spravidla pomocou cenového systému.

Vzácnosť – disponibilné zdroje, ktoré sú určené na produkciu statkov, nepostačujú na uspokojenie všetkých potrieb.
Ekonomická vzácnosť – veľkosť ľudských a iných zdrojov nie je nekonečná a využitím najlepších technologických poznatkov môže spoločnosť vyprodukovať len obmedzené maximálne množstvá jednotlivých statkov, ktoré sú vzácne.
Spôsobuje, že jednotlivci a spoločnosť ako celok sa musia rozhodovať, ako jednotlivé zdroje použiť a aké statky vyrobiť, pričom tieto rozhodnutia musia byť racionálne.
Zákon vzácnosti
Hovorí, že statky sú vzácne preto, lebo nedostatok zdrojov neumožňuje vyrábať všetky tovary, ktoré by ľudia chceli spotrebúvať

PPF krivka – hranica produkčných možností
Z makroekonomického aspektu výber a použitie vzácnych zdrojov na výrobu statkov možno graficky ilustrovať pomocou PPF krivky.
...

Kľúčové slová:

mikroekonómia

trhový dopyt

rozhodovanie firiem

náklady firmy

rozhodovanie firmyObsah:
 • 1. Mikroekonomická teória spotrebiteľa
  Ekonomická vzácnosť a racionálna voľba spotrebiteľa.
  Formálna teória racionálneho správania a jej štandardy.
  Užitočnosť a jej meranie.
  Kardinalistická verzia užitočnosti
  Gossenove zákony
  Rovnováha spotrebiteľa (KTU)
  Ordinalistická verzia užitočnosti
  Preferencie spotrebiteľa a preferenčný systém.
  Indiferenčná krivka
  Mapa indiferenčných kriviek
  Vlastnosti IK
  Špeciálne tvary IK
  Rozpočtové priamy, rovnováha spotrebiteľa.
  Geometrické zdôvodnenie rovnováhy spotrebiteľa
  Rovnováha spotrebiteľa a špeciálne tvary IK

  2. Formovanie individuálneho a trhového dopytu
  Individuálny dopyt, zákon dopytu, výnimky zo zákona dopytu.
  Výnimky zo všeobecne platného zákona dopytu
  Faktory dopytu a ich vplyv na formovanie dopytu – krivka ICC, Engelova krivka, Engelova výdavková krivka, krivka PCC. Trhový dopyt
  Engelov zákon
  Vplyv ceny statku na dopyt (PCC)
  Trhový dopyt

  3. Firmy a ich rozhodovanie
  Firma a jej postavenie v trhovej ekonomike. Podstata, význam a funkcie firmy.
  Podstata firmy
  Úloha firmy a funkcie firmy
  Príčiny vzniku firmy – klasická teória firmy, alternatívne teórie firmy, teória transakčných nákladov. Ciele firmy z pohľadu jednotlivých teórií firmy.
  Cieľ firmy

  4. Voľba technológie a produkčné funkcie
  Podstata a význam produkčných funkcií z mikroekonomického aspektu.
  Produkčné funkcie krátkeho obdobia – grafické vyjadrenie, zákon klesajúcich výnosov z variabilného vstupu.
  Rastúce výnosy z variabilného vstupu
  Dlhodobé produkčné funkcie – geometrická podmienka určenia optima firmy, ekonomická interpretácia optima firmy.
  Duálny problém optima firmy. Cesta expanzie firmy v dlhom období a výnosy z rozsahu.

  5. Náklady firmy
  Náklady firmy z ekonomického a účtovného hľadiska – implicitné a explicitné náklady.
  Náklady firmy v krátkom období, vplyv výnosov z variabilného vstupu na tvar kriviek krátkeho obdobia.
  Náklady firmy v dlhom období, vplyv výnosov z rozsahu na tvar kriviek dlhého obdobia.
  Vzťah nákladov krátkeho a dlhého obdobia – ich porovnanie na základe izokvantovej analýzy alebo nákladových kriviek.

  6. Firma a jej rozhodovanie v podmienkach dokonalej konkurencie
  Model dokonalej konkurencie, firma v podmienkach dokonalej konkurencie a jej rozhodovanie o výstupe v krátkom období a v dlhom období.
  Rozhodovanie firmy o objeme výroby v krátkom období
  Rozhodovanie firmy o objeme výroby v dlhom období
  Krivka ponuky firmy v krátkom období a v dlhom období.
  Monopol, jeho charakteristika a príčiny vzniku.

  7. Rozhodovanie firmy v podmienkach nedokonalej konkurencie
  Monopol, jeho charakteristika a príčiny vzniku.
  Rozhodovanie monopolu o optimálnom výstupe a o cene. Zisk a strata monopolu.
  Regulácia prirodzeného monopolu.
  Cenová diskriminácia monopolu a jej jednotlivé formy.
  Oligopol a jeho rozhodovanie o výstupe a o cene.
  Monopolistická konkurencia a jej rozhodovanie o výstupe a cene v krátkom a dlhom období.