Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Vypracované otázky z predmetu - Mikroekonómia

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3118
Posledná úprava
04.03.2017
Zobrazené
2 118 x
Autor:
Morgi_001
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1. Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
Ekonómia je veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na produkciu užitočných statkov a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí.
Mikroekonómia:
Skúma správanie sa spotrebiteľov, firiem, jednotlivé trhy, trhové štruktúry a vzťahy medzi nimi.
Makroekonómia:
Skúma fungovanie a štruktúru hospodárstva ako celku - rast a pokles ekonomickej aktivity, infláciu, nezamestnanosť, vonkajšie ekonomické vzťahy.

Kľúčové slová:

trh

ekonómia

dopyt

firma

cena

podlnikObsah:
 • 1.Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
  2.Trhová ekonomika a jej princípy. Trhový mechanizmus a riešenie základných ekonomických problémov (triáda ekonomických problémov).
  3.Trh - pojem, charakteristika. Formy a typy trhov. Základné úlohy trhu. Trhová konkurencia, nedokonalosti trhu.
  4.Dopyt, ponuka, cena. Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobkov a služieb. Posuny kriviek dopytu a ponuky.
  5.Pružnosť dopytu a ponuky na trhu výrobkov a služieb.
  6.Racionálny výber a správanie spotrebiteľa. Kardinalistická predstava o užitočnosti a dopyt.
  7.Ordinalistická predstava o užitočnosti a dopyt. Indiferenčné krivky, substitúty a komplementy, rozpočtové obmedzenie spotrebiteľa (dôchodková krivka).
  8.Krivka dôchodok - spotreba, krivka cena - spotreba. Substitučný, dôchodkový a celkový efekt zmeny ceny.
  9.Podnik a podnikanie. Formy podnikov. Teórie firmy.
  10.Náklady firmy a jej ponuka pri dokonalej konkurencii.
  11.Príjmy firmy a jej zisk. Krátkodobá a dlhodobá rovnováha firmy.
  12.Nedokonalá konkurencia a jej formy. Podstata a formy monopolu.
  13.Oligopol a monopolistická konkurencia. Teoretické aspekty protimonopolného regulovania.
  14.Teória výroby a dopytu po výrobných činiteľoch. Izokvanty a izokosty. Hraničný fyzický produkt a dopyt firmy po výrobných faktoroch.
  15.Trh práce, dopyt a ponuka na trhu práce. Podstata a formy mzdy.
  16.Trh pôdy, renta a rentové vzťahy.
  17.Teória kapitálu a trh kapitálu. Dopyt a ponuka na trhu kapitálu.
  18.Kapitalizácia aktív. Podstata a formy zisku.
  19Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov. Trhové a netrhové činitele ovplyvňujúce rozdeľovanie dôchodkov.
  20.Distribúcia dôchodkov a bohatstva. Lorenzova krivka. Hmotný blahobyt a kvalita života.