Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Všeobecná ekonomická teória - Mikroekonómia, vypracované okruhy

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
16 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11192
Posledná úprava
13.11.2018
Zobrazené
1 145 x
Autor:
LaCorke
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
Ekonomika - hospodárstvo
Ekonómia - veda o hospodárstve

Ekonomické disciplíny:
- úsekové ekonomiky /ekonómia priemyslu, cestovné ruchu, obchodu, atď./
- prierezové ekonomiky /ekonomika práce, financií, atď./
- priestorová ekonomika /ekonomika regiónu, krajiny, EÚ, atď./
- dejiny ekonomických teórii a Hospodárske dejiny
Definícia ekonómia
- ekonómia je veda o tom ako spoločnosť využíva vzácna zdroje na produkciu užitočných statkov ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí
- vzácne zdroje /ropa, voda, zlato..../
- užitočné statky //chlieb, auto......./
- rozličné skupiny ľudí /sú definované ďalej/
Funkcie ekonómie
- poznávacia funkcia - skúma kvalitatívne a kvantitatívne stránky ekonomických javov
- pragmatická funkcia - poznatky ekonómie sa transformujú do praktickej činnosti
- metodologická funkcia - ekonomická teória tvorí teoreticko-metodologcký základ pre rozvoj ekon. disciplín

Kľúčové slová:

ekonomická teória

trh

charakteristika

dokonalá konkurencia

oligopol

trh práce

kapitálObsah:
 • 1. Predmet a metodológia ekonomickej teórie. Mikro- a makroekonómia. Pozitívna a normatívna ekonómia.
  2. Trhová ekonomika a jej princípy. Trhový mechanizmus a riešenie základných ekonomických problémov (triáda ekonomických problémov).
  3. Trh - pojem, charakteristika. Formy a typy trhov. Základné úlohy trhu. Trhová konkurencia, nedokonalosti trhu.
  4. Dopyt, ponuka, cena. Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobkov a služieb. Posuny kriviek dopytu a ponuky.
  5. Pružnosť dopytu a ponuky na trhu výrobkov a služieb.
  6. Racionálny výber a správanie spotrebiteľa. Kardinalistická predstava o užitočnosti a dopyt.
  7. Ordinalistická predstava o užitočnosti a dopyt. Indiferenčné krivky, substitúty a komplementy, rozpočtové obmedzenie spotrebiteľa (dôchodková krivka).
  8. Krivka dôchodok - spotreba, krivka cena - spotreba. Substitučný, dôchodkový a celkový efekt zmeny ceny.
  9. Podnik a podnikanie. Formy podnikov. Teórie firmy.
  10. Náklady firmy a jej ponuka pri dokonalej konkurencii.
  11. Príjmy firmy a jej zisk. Krátkodobá a dlhodobá rovnováha firmy.
  12. Nedokonalá konkurencia a jej formy. Podstata a formy monopolu.
  13. Oligopol a monopolistická konkurencia. Teoretické aspekty protimonopolného regulovania.
  14. Teória výroby a dopytu po výrobných činiteľoch. Izokvanty a izokosty. Hraničný fyzický produkt a dopyt firmy po výrobných faktoroch.
  15. Trh práce, dopyt a ponuka na trhu práce. Podstata a formy mzdy.
  16. Trh pôdy, renta a rentové vzťahy.
  17. Teória kapitálu a trh kapitálu. Dopyt a ponuka na trhu kapitálu.
  18. Kapitalizácia aktív. Podstata a formy zisku.
  19. Dôchodky plynúce vlastníkom výrobných činiteľov. Trhové a netrhové činitele ovplyvňujúce rozdeľovanie dôchodkov.
  20. Distribúcia dôchodkov a bohatstva. Lorenzova krivka. Hmotný blahobyt a kvalita života.