Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

Analýza správania sa spotrebiteľa

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2603
Posledná úprava
24.02.2017
Zobrazené
11 091 x
Autor:
theparadox
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Analýza správania sa spotrebiteľa v podmienkach nedokonalej konkurencie.
Výborná pomôcka pri štúdiu mikroekonomických teórií, pri príprave na skúšku, zápočet atď...
Rozpracovaná kardinalistická predstava o užitočnosti a dopyte.
Rozpracovaniu tohto prístupu sa venovali predovšetkým C. Menger, A. Marshall, L. Walras, W S. Jevons.
Východiskom je, že spotrebiteľ dokáže odhadnúť užitočnosť, ktorú mu prináša spotreba určitého statku a vyjadriť ju v absolútnych veličinách.
Základom tohto prístupu sú dva zákony H. Gossena.
Podľa prvého Gossenovho zákona bol neskôr sformulovaný zákon klesajúcej hraničnej užitočnosti: s rastom množstva spotrebovaného statku rastie celková užitočnosť a klesá jeho hraničná užitočnosť, t. j. dodatočná užitočnosť pripadajúca na dodatočnú jednotku statku.
Tento zákon vyjadruje proces, ktorý prebieha pri uspokojovaní potrieb. Nie vždy a za každých okolností sa však prejavuje. Môže sa stať, že s rastom množstva statkov rastie aj hraničná užitočnosť: napr. u numizmatika s nadobudnutím novej mince rastie dodatočná užitočnosť.

Kľúčové slová:

Spotrebiteľ

analýza

správania sa

správanie sa

kardinalistický

ordinalistický

prístup

mikroekonómia

MIKObsah:
 • Analýza správania sa spotrebiteľa
  Úvod str. 3
  Individuálny dopyt str. 3
  Užitočnosť str. 4
  Indiferentná analýza str. 7
  Dôchodková priamka str. 8
  Rovnováha spotrebiteľa a krivka dopytu str. 10
  Celkový, dôchodkový a substitučný efekt zmeny ceny str. 12
  Záver str. 14
  Použitá literatúra str. 15

Zdroje: