Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 744   projektov
8 nových

Pakt stabilitu a rastu EÚ, jeho reforma a význam

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38907
Posledná úprava
02.12.2011
Zobrazené
1 178 x
Autor:
crkon.maros
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V mojej semestrálnej práci som si vybral tému Pakt stability a rastu EU. Táto téma je veľmi zaujímavá pre mňa a myslím si, že v súčasnosti aktuálna. Cieľom mojej práce je vysvetliť, prečo pakt a stability rastu je dôležitý nástroj pre medzinárodnú ekonomiku, aké problémy súvisia s týmto nástrojom s nadväznosťou na členské krajiny. Jadro práce si rozdelím na štyri podkapitoly. V prvej kapitole by som rád zadefinoval pojem pakt stability a rastu, jeho vlastnosti, kritéria a podstatu. Ďalej sa zameriam na reformu paktu a nakoniec význam tohto nástroja menovej a hospodárskej Únie. V druhej kapitole sa budem venovať aktuálnosti paktu. Zameriam sa hlavne na aktuálne číselné údaje, vyjadrenia najvyšších predstaviteľov inštitúciám Európskej únie. Hlavným aktuálnym bodom bude pre mňa Grécko a vykreslenie jeho pozíciu na medzinárodnej úrovni. V tretej podkapitole v sekcii problém sa budem hlbšie venovať problému nedodržiavania konvergenčných kritérií Európskej menovej únií, prečo tento problém pokračuje. Riešenie tohto problému budem aplikovať na Slovenskej republiky hlavne problém so štátnym deficitom a verejným dlhom, prečo sa vymyká kritériám a pokúsim sa navrhnúť určité riešenie, ako tento problém eliminovať, ako nadmerný deficit znížiť na požadovanú úroveň, ako ho treba odstrániť. Poukážem na hlavné faktory, ktoré vedú k postupnému zadlžovaniu krajiny.

Kľúčové slová:

pakt stability a rastu

menová politika

menová úniaObsah:
 • 1. ÚVOD
  2. KAPITOLY PRÁCE
  2.1 Definícia paktu stability a rastu
  2.1.1 Reforma paktu stability a rastu EÚ
  2.1.2 Význam paktu a stability a rastu
  2.2 AKTUÁLNOSŤ
  2.3 PROBLÉM
  2.4 RIEŠENIE PROBLÉMU
  3. ZÁVER
  4. RESUMÉ
  5. SLOVNÍK
  6. BIBLIOGRAFIA
  7. PRÍLOHY

Zdroje:
 • Bracjun, A. Hospodárska politika Európskej únie. Bratislava : Sprint dva, 2008. 221 s. ISBN 978-80-969927-8-2
 • Kotlebová,J. – Sobek,O.: Menová politika, stratégie, inštitúcie a nástroje. Bratislava: Iura edition, 2007. ISBN 978-80-8078-092-0
 • Muchová, E – Lisý, P : Fiškálna politika v Hospodárskej a menovej politiky, Bratislava : Iura edition, 2009. ISBN 978-80-8078-246-7
 • BELIČKOVÁ, B. a kol.: Rozpočtová teória, politika a prax, Bratislava: Iura Edition 2010. ISBN: 978-80-8078-335-8